Trực tuyến Thái Bình TV


Quảng cáo trang chủ banner vị trí top bau cu

Trực tuyến Thái Bình Radio


Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L 33.830 34.030
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.830 34.080
Vàng nữ trang 99,99% 33.480 34.080
Vàng nữ trang 99% 33.043 33.743
Vàng nữ trang 75% 24.513 25.713
Vàng nữ trang 58,3% 18.821 20.021
Vàng nữ trang 41,7% 13.163 14.363
  Mua vào Bán ra
AUD 16262.41 16506.78
CAD 17085.16 17464.11
CHF 22781.23 23146.85
EUR 25264.99 25567.48
GBP 31903.61 32415.63
HKD 2834.12 2891.15
JPY 205.43 209.35
SGD 16180.23 16505.8
THB 621.04 646.96
USD 22255 22325