T6 T7 CN T2 T3 T4 T5
05:30
Giới thiệu chương trình
05:32
Văn bản chính sách
Xem lạiĐang phát
05:35
Nhịp cầu y tế Rau thì là giúp ngừa loãng xương
Xem lạiĐang phát
05:41
Văn hóa toàn cảnh
Xem lạiĐang phát
06:00
Bản tin sáng
Xem lạiĐang phát
06:10
Thời tiết nông vụ
06:13
Phim hoạt hình Bob, chàng thợ xây chăm chỉ – Tập 67
Xem lạiĐang phát
06:24
Thái Bình - Trầm tích thời gian Làng Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà
Xem lạiĐang phát
06:33
Tiểu phẩm Đưa vợ đi đẻ
Xem lạiĐang phát
06:39
Khám phá thế giới Chiến thuật săn mồi - Phần cuối
Xem lạiĐang phát
07:10
Phim tài liệu Hai nửa cuộc đời
Xem lạiĐang phát
07:38
Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Giá hầu: Cô Sáu, cô Bảy
Xem lạiĐang phát
08:00
Phụ nữ Việt Phụ nữ cần mặc đẹp khi ở nhà
08:03
Phim truyện Tình thù hai mặt – Tập 14
Xem lạiĐang phát
08:49
Văn hóa toàn cảnh
Xem lạiĐang phát
09:05
Chuyên mục quốc phòng
Xem lạiĐang phát
09:19
Phim truyện Anh hùng xạ điêu - Tập 7
Xem lạiĐang phát
10:04
Dạy hát chèo trên truyền hình Điệu: Con nhện giăng mùng
Xem lạiĐang phát
10:37
Đưa nghị quyết vào cuộc sống Cán bộ sâu sát cơ sở để thấu hiểu lòng dân
Xem lạiĐang phát
10:45
Bản tin trong nước
Xem lạiĐang phát
10:57
Nhịp cầu sức khỏe Lẹo mắt, khi nào phải đến gặp bác sĩ?
Xem lạiĐang phát
11:04
Bản tin thế giới
Xem lạiĐang phát
11:15
Thời sự Thái Bình
11:25
Bản tin thời tiết du lịch
Xem lạiĐang phát
11:33
Phim truyện Ông bố nội trợ - Tập 36
Xem lạiĐang phát
12:23
Thái Bình - Trầm tích thời gian Làng Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà
Xem lạiĐang phát
12:35
Văn hóa toàn cảnh
Xem lạiĐang phát
12:50
Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Giá hầu: Cô Sáu, cô Bảy
Xem lạiĐang phát
13:11
Chuyên mục quốc phòng
Xem lạiĐang phát
13:24
Tiểu phẩm Đưa vợ đi đẻ
Xem lạiĐang phát
13:30
Khám phá thế giới Chiến thuật săn mồi - Phần cuối
Xem lạiĐang phát
14:00
Phim tài liệu Hai nửa cuộc đời
Xem lạiĐang phát
14:27
Dạy hát chèo trên truyền hình Điệu: Con nhện giăng mùng
Xem lạiĐang phát
14:58
Bản tin trong nước
Xem lạiĐang phát
15:09
Bàn tin thời tiết du lịch
15:12
Phim truyện Bên nhau trọn đời - Tập 25
Xem lạiĐang phát
16:02
Phim truyện Bên nhau trọn đời - Tập 26
Xem lạiĐang phát
16:52
Khúc hát quê hương Lời dòng sông quê
Xem lạiĐang phát
17:17
Nông thôn mới Quỳnh Châu nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Trực tuyến
17:25
Nhịp cầu y tế Rau thì là giúp ngừa loãng xương
17:30
Phim hoạt hình Bob, chàng thợ xây chăm chỉ – Tập 67
17:45
Phim truyện Diên hy công lược - Tập 12
18:45
Tin tức trong nước & thế giới
19:00
Chuyển tiếp Thời sự VTV
19:45
Thời sự Thái Bình
20:10
Bản tin thời tiết nông vụ
20:15
Nhịp cầu nhà nông Nuôi vịt an toàn sinh học tại xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải
20:25
Phim truyện Anh hùng xạ điêu - Tập 8
21:10
Bản tin thời tiết du lịch
21:15
Nhịp cầu sức khỏe Khi nào nên niềng răng
21:20
Phim truyện Tào tháo - Tập 36
22:05
Văn hóa toàn cảnh
22:20
Phụ nữ Việt
22:30
Bản tin cuối ngày
22:40
Bản tin thế giới
22:55
Phim truyện Kẻ giấu mặt - Tập 35
Thứ 2 ngày 19-08-2019
05:30
Giới thiệu chương trình
05:32
Văn bản chính sách
Xem lạiĐang phát
05:35
Nhịp cầu y tế Rau thì là giúp ngừa loãng xương
Xem lạiĐang phát
05:41
Văn hóa toàn cảnh
Xem lạiĐang phát
06:00
Bản tin sáng
Xem lạiĐang phát
06:10
Thời tiết nông vụ
06:13
Phim hoạt hình Bob, chàng thợ xây chăm chỉ – Tập 67
Xem lạiĐang phát
06:24
Thái Bình - Trầm tích thời gian Làng Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà
Xem lạiĐang phát
06:33
Tiểu phẩm Đưa vợ đi đẻ
Xem lạiĐang phát
06:39
Khám phá thế giới Chiến thuật săn mồi - Phần cuối
Xem lạiĐang phát
07:10
Phim tài liệu Hai nửa cuộc đời
Xem lạiĐang phát
07:38
Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Giá hầu: Cô Sáu, cô Bảy
Xem lạiĐang phát
08:00
Phụ nữ Việt Phụ nữ cần mặc đẹp khi ở nhà
08:03
Phim truyện Tình thù hai mặt – Tập 14
Xem lạiĐang phát
08:49
Văn hóa toàn cảnh
Xem lạiĐang phát
09:05
Chuyên mục quốc phòng
Xem lạiĐang phát
09:19
Phim truyện Anh hùng xạ điêu - Tập 7
Xem lạiĐang phát
10:04
Dạy hát chèo trên truyền hình Điệu: Con nhện giăng mùng
Xem lạiĐang phát
10:37
Đưa nghị quyết vào cuộc sống Cán bộ sâu sát cơ sở để thấu hiểu lòng dân
Xem lạiĐang phát
10:45
Bản tin trong nước
Xem lạiĐang phát
10:57
Nhịp cầu sức khỏe Lẹo mắt, khi nào phải đến gặp bác sĩ?
Xem lạiĐang phát
11:04
Bản tin thế giới
Xem lạiĐang phát
11:15
Thời sự Thái Bình
11:25
Bản tin thời tiết du lịch
Xem lạiĐang phát
11:33
Phim truyện Ông bố nội trợ - Tập 36
Xem lạiĐang phát
12:23
Thái Bình - Trầm tích thời gian Làng Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà
Xem lạiĐang phát
12:35
Văn hóa toàn cảnh
Xem lạiĐang phát
12:50
Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Giá hầu: Cô Sáu, cô Bảy
Xem lạiĐang phát
13:11
Chuyên mục quốc phòng
Xem lạiĐang phát
13:24
Tiểu phẩm Đưa vợ đi đẻ
Xem lạiĐang phát
13:30
Khám phá thế giới Chiến thuật săn mồi - Phần cuối
Xem lạiĐang phát
14:00
Phim tài liệu Hai nửa cuộc đời
Xem lạiĐang phát
14:27
Dạy hát chèo trên truyền hình Điệu: Con nhện giăng mùng
Xem lạiĐang phát
14:58
Bản tin trong nước
Xem lạiĐang phát
15:09
Bàn tin thời tiết du lịch
15:12
Phim truyện Bên nhau trọn đời - Tập 25
Xem lạiĐang phát
16:02
Phim truyện Bên nhau trọn đời - Tập 26
Xem lạiĐang phát
16:52
Khúc hát quê hương Lời dòng sông quê
Xem lạiĐang phát
17:17
Nông thôn mới Quỳnh Châu nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Trực tuyến
17:25
Nhịp cầu y tế Rau thì là giúp ngừa loãng xương
17:30
Phim hoạt hình Bob, chàng thợ xây chăm chỉ – Tập 67
17:45
Phim truyện Diên hy công lược - Tập 12
18:45
Tin tức trong nước & thế giới
19:00
Chuyển tiếp Thời sự VTV
19:45
Thời sự Thái Bình
20:10
Bản tin thời tiết nông vụ
20:15
Nhịp cầu nhà nông Nuôi vịt an toàn sinh học tại xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải
20:25
Phim truyện Anh hùng xạ điêu - Tập 8
21:10
Bản tin thời tiết du lịch
21:15
Nhịp cầu sức khỏe Khi nào nên niềng răng
21:20
Phim truyện Tào tháo - Tập 36
22:05
Văn hóa toàn cảnh
22:20
Phụ nữ Việt
22:30
Bản tin cuối ngày
22:40
Bản tin thế giới
22:55
Phim truyện Kẻ giấu mặt - Tập 35
T6 T7 CN T2 T3 T4 T5
Bế mạc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 16/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 36, hoàn thành chương trình đề ra.

Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ
Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ

Sáng 17-8, tại tỉnh Nghệ An, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng Đồng Bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ . Đại...

Khảo sát tình hình chấp hành pháp luật tại Thái Bình

Khảo sát tình hình chấp hành pháp luật tại Thái Bình

Sáng 16-8, Đoàn khảo sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm việc với tỉnh Thái Bình về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng chống tham...

Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ
Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ

Sáng 17-8, tại tỉnh Nghệ An, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia 10 năm xây dựng nông thôn mới vùng Đồng Bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ . Đại...

 Nhiều hoạt động văn hóa thể thao chào mừng ngày truyền thống Công an nhân dân
Nhiều hoạt động văn hóa thể thao chào mừng ngày truyền thống Công an nhân dân

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và ngày truyền thống Công an nhân dân 19/8; hướng tới chào mừng 74 năm ngày Quốc khánh 2/9, nhiều hoạt động văn hóa -văn nghệ, thể dục - thể thao...

Vu Lan báo hiếu

Vu Lan báo hiếu

Lễ Vu Lan báo hiếu vào ngày 15/7 âm lịch từ lâu đã trở thành một ngày lễ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt, mang nét đẹp nhân văn sâu sắc. Đó là ngày lễ để...

Dự thảo quy định ghi nhãn "Made in Vietnam"

Dự thảo quy định ghi nhãn "Made in Vietnam"

Bộ Công Thương đang tiến hành lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định ghi nhãn “made in Viet Nam”. Cụ thể, hàng hóa lưu thông trên thị trường Việt Nam nên ngôn ngữ thể hiện bắt buộc phải là Tiếng Việt....