T7 CN T2 T3 T4 T5 T6
05:30
Giới thiệu chương trình
05:32
Văn bản chính sách
Xem lạiĐang phát
05:35
Nhịp cầu y tế Cây đinh lăng chữa ho do hen suyễn
Xem lạiĐang phát
05:41
Văn hóa toàn cảnh
Xem lạiĐang phát
06:00
Bản tin sáng
Xem lạiĐang phát
06:10
Bản tin thời tiết nông vụ
Xem lạiĐang phát
06:13
Phim hoạt hình Bob, chàng thợ xây chăm chỉ - Tập 5
Xem lạiĐang phát
06:24
Nhịp cầu nhà nông Tái cơ cấu vật nuôi
Xem lạiĐang phát
06:35
Khám phá thế giới Thế giới bí ẩn của cá mập - Phần 1
Xem lạiĐang phát
07:03
Phim tài liệu Di sản của thầy
Xem lạiĐang phát
07:31
Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Chầu: Cô Chín
Xem lạiĐang phát
07:39
Phim tài liệu Đội hỗ trợ 117
Xem lạiĐang phát
08:00
Phim truyện Sương khói đồng hoang - Tập 36
Xem lạiĐang phát
08:48
Dưới bóng bồ đề Bóng cả nơi đồng sâu
Xem lạiĐang phát
09:00
Văn hóa toàn cảnh
Xem lạiĐang phát
09:17
Phim truyện Thám tử Doyle - Phần 4- Tập 5
Xem lạiĐang phát
10:03
Phim truyện Thám tử Doyle - Phần 4- Tập 6
Xem lạiĐang phát
10:48
Ký sự làng nghề Mắm cáy Hồng Tiến - Kiến Xương
Xem lạiĐang phát
10:53
Điểm báo
Xem lạiĐang phát
11:00
Bản tin trong nước
Xem lạiĐang phát
11:06
Nhịp cầu sức khỏe Mất cân bằng giới tính khi sinh - Thực trạng và giải pháp
Xem lạiĐang phát
11:19
Bản tin thế giới
Xem lạiĐang phát
11:30
Thời sự Thái Bình
Xem lạiĐang phát
11:42
Bản tin thời tiết du lịch
Xem lạiĐang phát
11:48
Phim truyện Tình yêu của Eva - Tập 62
Xem lạiĐang phát
12:38
Nhịp cầu nhà nông Tái cơ cấu vật nuôi
Xem lạiĐang phát
12:51
Văn hóa toàn cảnh
Xem lạiĐang phát
13:06
Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Chầu: Cô Chín
Xem lạiĐang phát
13:15
Hồ sơ văn hóa Bát vạn Đồ Sơn
Xem lạiĐang phát
13:42
Phim tài liệu Di sản của thầy
Xem lạiĐang phát
14:08
Ca nhạc
14:30
Khám phá thế giới Thế giới bí ẩn của cá mập - Phần 1
Xem lạiĐang phát
15:00
Bản tin trong nước
Xem lạiĐang phát
15:10
Bản tin thời tiết du lịch
Xem lạiĐang phát
15:14
Phim truyện Người thừa kế - Tập 5
Xem lạiĐang phát
16:02
Phim truyện Người thừa kế - Tập 6
Xem lạiĐang phát
16:50
Dạy hát chèo trên truyền hình Điệu: Đường trường vị thủy
Xem lạiĐang phát
17:16
Ký sự làng nghề Mắm cáy Hồng Tiến - Kiến Xương
Xem lạiĐang phát
17:25
Nhịp cầu y tế Cây đinh lăng chữa ho do hen suyễn
Xem lạiĐang phát
17:31
Phim hoạt hình Bob, chàng thợ xây chăm chỉ - Tập 5
Xem lạiĐang phát
17:50
Phim truyện Nấc thang danh vọng - Tập 19
Xem lạiĐang phát
18:45
Tin tức trong nước & thế giới
Xem lạiĐang phát
19:00
Chuyển tiếp Thời sự VTV
19:43
Thời sự Thái Bình
Xem lạiĐang phát
20:01
Tiếp sức đến trường
Xem lạiĐang phát
20:11
Bản tin thời tiết nông vụ
Xem lạiĐang phát
20:14
Thái Bình - Trầm tích thời gian Bí ẩn Hành cung Lỗ Giang
Xem lạiĐang phát
20:25
Phim truyện Thám tử Doyle - Phần 4- Tập 7
Xem lạiĐang phát
21:11
Bản tin thời tiết du lịch
Xem lạiĐang phát
21:14
Nhịp cầu sức khỏe Đau mắt, đau răng đã có cốc tinh thảo
Xem lạiĐang phát
21:23
Phim truyện Thám tử Doyle - Phần 4 - Tập 8
Xem lạiĐang phát
22:09
An ninh Thái Bình Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
Xem lạiĐang phát
22:18
Bản tin cuối ngày
Trực tuyến
22:40
Bản tin thế giới
22:55
Phim truyện Người thương kẻ nhớ - Tập 26
Thứ 3 ngày 18-06-2019
05:30
Giới thiệu chương trình
05:32
Văn bản chính sách
Xem lạiĐang phát
05:35
Nhịp cầu y tế Cây đinh lăng chữa ho do hen suyễn
Xem lạiĐang phát
05:41
Văn hóa toàn cảnh
Xem lạiĐang phát
06:00
Bản tin sáng
Xem lạiĐang phát
06:10
Bản tin thời tiết nông vụ
Xem lạiĐang phát
06:13
Phim hoạt hình Bob, chàng thợ xây chăm chỉ - Tập 5
Xem lạiĐang phát
06:24
Nhịp cầu nhà nông Tái cơ cấu vật nuôi
Xem lạiĐang phát
06:35
Khám phá thế giới Thế giới bí ẩn của cá mập - Phần 1
Xem lạiĐang phát
07:03
Phim tài liệu Di sản của thầy
Xem lạiĐang phát
07:31
Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Chầu: Cô Chín
Xem lạiĐang phát
07:39
Phim tài liệu Đội hỗ trợ 117
Xem lạiĐang phát
08:00
Phim truyện Sương khói đồng hoang - Tập 36
Xem lạiĐang phát
08:48
Dưới bóng bồ đề Bóng cả nơi đồng sâu
Xem lạiĐang phát
09:00
Văn hóa toàn cảnh
Xem lạiĐang phát
09:17
Phim truyện Thám tử Doyle - Phần 4- Tập 5
Xem lạiĐang phát
10:03
Phim truyện Thám tử Doyle - Phần 4- Tập 6
Xem lạiĐang phát
10:48
Ký sự làng nghề Mắm cáy Hồng Tiến - Kiến Xương
Xem lạiĐang phát
10:53
Điểm báo
Xem lạiĐang phát
11:00
Bản tin trong nước
Xem lạiĐang phát
11:06
Nhịp cầu sức khỏe Mất cân bằng giới tính khi sinh - Thực trạng và giải pháp
Xem lạiĐang phát
11:19
Bản tin thế giới
Xem lạiĐang phát
11:30
Thời sự Thái Bình
Xem lạiĐang phát
11:42
Bản tin thời tiết du lịch
Xem lạiĐang phát
11:48
Phim truyện Tình yêu của Eva - Tập 62
Xem lạiĐang phát
12:38
Nhịp cầu nhà nông Tái cơ cấu vật nuôi
Xem lạiĐang phát
12:51
Văn hóa toàn cảnh
Xem lạiĐang phát
13:06
Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Chầu: Cô Chín
Xem lạiĐang phát
13:15
Hồ sơ văn hóa Bát vạn Đồ Sơn
Xem lạiĐang phát
13:42
Phim tài liệu Di sản của thầy
Xem lạiĐang phát
14:08
Ca nhạc
14:30
Khám phá thế giới Thế giới bí ẩn của cá mập - Phần 1
Xem lạiĐang phát
15:00
Bản tin trong nước
Xem lạiĐang phát
15:10
Bản tin thời tiết du lịch
Xem lạiĐang phát
15:14
Phim truyện Người thừa kế - Tập 5
Xem lạiĐang phát
16:02
Phim truyện Người thừa kế - Tập 6
Xem lạiĐang phát
16:50
Dạy hát chèo trên truyền hình Điệu: Đường trường vị thủy
Xem lạiĐang phát
17:16
Ký sự làng nghề Mắm cáy Hồng Tiến - Kiến Xương
Xem lạiĐang phát
17:25
Nhịp cầu y tế Cây đinh lăng chữa ho do hen suyễn
Xem lạiĐang phát
17:31
Phim hoạt hình Bob, chàng thợ xây chăm chỉ - Tập 5
Xem lạiĐang phát
17:50
Phim truyện Nấc thang danh vọng - Tập 19
Xem lạiĐang phát
18:45
Tin tức trong nước & thế giới
Xem lạiĐang phát
19:00
Chuyển tiếp Thời sự VTV
19:43
Thời sự Thái Bình
Xem lạiĐang phát
20:01
Tiếp sức đến trường
Xem lạiĐang phát
20:11
Bản tin thời tiết nông vụ
Xem lạiĐang phát
20:14
Thái Bình - Trầm tích thời gian Bí ẩn Hành cung Lỗ Giang
Xem lạiĐang phát
20:25
Phim truyện Thám tử Doyle - Phần 4- Tập 7
Xem lạiĐang phát
21:11
Bản tin thời tiết du lịch
Xem lạiĐang phát
21:14
Nhịp cầu sức khỏe Đau mắt, đau răng đã có cốc tinh thảo
Xem lạiĐang phát
21:23
Phim truyện Thám tử Doyle - Phần 4 - Tập 8
Xem lạiĐang phát
22:09
An ninh Thái Bình Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy
Xem lạiĐang phát
22:18
Bản tin cuối ngày
Trực tuyến
22:40
Bản tin thế giới
22:55
Phim truyện Người thương kẻ nhớ - Tập 26
T7 CN T2 T3 T4 T5 T6
05:00
Bản tin sáng
05:20
An toàn vệ sinh thực phẩm Điều kiện đối với các cơ kinh doanh thực phẩm
05:30
Chuyện nhà nông Tái cơ cấu ngành chăn nuôi
05:40
Biển đảo Việt Nam
06:00
Chuyển tiếp thời sự VOV
06:30
Văn nghệ Ca khúc còn mãi với thời gian
06:35
Sống khỏe mỗi ngày Cây quýt gai chữa đau răng, sâu răng
06:45
Mẹo vặt gia đình Một số bí quyết hạ nhiệt cho cơ thể vào mùa hè
06:50
Văn nghệ Thơ trong cuộc sống
07:20
Những vấn đề xã hội Chăm sóc trẻ em mùa nắng nóng
07:30
Văn nghệ Hát chèo chuyên nghiệp
08:00
Bản tin thế giới
08:10
Bản tin thể thao
08:15
Nhịp sống thường ngày Coi trọng bản thân
08:20
Học Bác mỗi ngày Văn nghệ sỹ phải đi thực tế
08:30
Văn nghệ Khắp nơi đàn hát dân ca
09:00
Chuyển tiếp VOV
11:00
Bản tin trưa
11:20
An toàn vệ sinh thực phẩm Điều kiện đối với các cơ kinh doanh thực phẩm
11:30
Chuyện nhà nông Tái cơ cấu ngành chăn nuôi
11:35
Bản tin thế giới
11:45
Điểm báo
11:50
Nhịp sống thường ngày Coi trọng bản thân
12:00
Chuyển tiếp thời sự VOV
12:50
Văn nghệ Ca khúc còn mãi với thời gian
13:00
Biển đảo Việt Nam
13:15
Sống khỏe mỗi ngày Cây quýt gai chữa đau răng, sâu răng
13:25
Học Bác mỗi ngày Văn nghệ sỹ phải đi thực tế
13:30
Văn nghệ Khắp nơi đàn hát dân ca
14:05
Văn bản chính sách
14:10
Mẹo vặt gia đình Một số bí quyết hạ nhiệt cho cơ thể vào mùa hè
14:15
Khoa học công nghệ Phát triển kỹ thuật chuyên sâu khám chữa bệnh
14:20
Sống trẻ Tuổi trẻ mang yêu thương đến với người nghèo
14:30
Văn nghệ Ca nhạc tổng hợp
15:00
Chuyển tiếp thời sự VOV
16:50
Bản tin trong nước
17:00
Bản tin chiều
17:20
Vấn đề hôm nay Xử lý rơm rạ sau thu hoạch
17:30
Văn nghệ Gặp gỡ nghệ sỹ
18:00
Chuyển tiếp thời sự VOV
19:00
Bản tin thế giới
19:10
Bản tin thể thao
19:15
Văn nghệ Bài ca lao động
19:40
Có thể bạn chưa biết Cấp giấy đủ điều kiện cho dự án môi trường
19:45
Văn hóa cuộc sống Phát triển du lịch biển - Phần 2
20:00
Sống khỏe mỗi ngày Cây quýt gai chữa đau răng, sâu răng
20:10
Học Bác mỗi ngày Văn nghệ sỹ phải đi thực tế
20:25
Nhịp sống thường ngày Coi trọng bản thân
20:30
Văn nghệ Điểm hẹn âm nhạc
21:00
Bản tin đêm
21:15
Có thể bạn chưa biết Cấp giấy đủ điều kiện cho dự án môi trường
21:20
Vấn đề hôm nay Xử lý rơm rạ sau thu hoạch
21:30
Chuyển tiếp thời sự VOV
22:00
Mẹo vặt gia đình Những loại củ không nên gọt vỏ khi ăn
22:05
Biển đảo Việt Nam
22:15
Đọc truyện đêm khuya Cánh đồng lưu lạc - Phần 4
22:45
Văn nghệ Ca khúc còn mãi với thời gian
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri Thành phố Thái Bình
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri Thành phố Thái Bình

Chiều ngày 18/6, Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Văn Tuân, Phó trưởng đoàn Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc với cử tri...

Kinh tế Thái Bình 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục tăng trưởng ổn định
Kinh tế Thái Bình 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục tăng trưởng ổn định

Giá trị sản xuất Công nghiệp và Xây dựng có mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX đến nay. Đây là kết quả được báo cáo tại cuộc họp thảo luận...

Thái Bình phát huy vai trò tổ tự quản ở cộng đồng dân cư

Thái Bình phát huy vai trò tổ tự quản ở cộng đồng dân cư

Chiều ngày 12/6, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án mô hình tự...

Báo cáo tình hình tổ chức và triển khai các công trình, dự án liên quan đến nông nghiệp
Báo cáo tình hình tổ chức và triển khai các công trình, dự án liên quan đến nông nghiệp

Chiều ngày 14/6, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT nghe đơn vị báo cáo tình hình tổ chức và triển khai các công...

Nhật Bản thua tan nát trước nhà vô địch Chile
Nhật Bản thua tan nát trước nhà vô địch Chile

Trong trận ra quân ở Copa America, đội tuyển Nhật Bản đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-4 trước nhà ĐKVĐ Chile. Trận thua này khiến cơ hội đi tiếp của đại diện xứ Mặt trời mọc bị ảnh hưởng.

Tình hình triển khai dự án Bảo tàng tỉnh Thái Bình

Tình hình triển khai dự án Bảo tàng tỉnh Thái Bình

Sáng ngày 14/6, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về hình thức hợp đồng và tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tàng tỉnh...

Dự báo thời tiết 18.6: Miền Bắc đón mưa vàng giải nhiệt sau nắng gắt

Dự báo thời tiết 18.6: Miền Bắc đón mưa vàng giải nhiệt sau nắng gắt

Dự báo thời tiết 18.6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của áp cao cận nhiệt đới phân tích trên nên khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa rất to.