Trực tuyến Thái Bình TV


Quảng cáo trang chủ banner vị trí top bau cu

Trực tuyến Thái Bình Radio


Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L 34.900 35.220
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 34.920 35.270
Vàng nữ trang 99,99% 34.570 35.270
Vàng nữ trang 99% 34.121 34.921
Vàng nữ trang 75% 25.405 26.605
Vàng nữ trang 58,3% 19.514 20.714
Vàng nữ trang 41,7% 13.659 14.859
  Mua vào Bán ra
AUD 16371.96 16617.96
CAD 16899.27 17274.08
CHF 22493.03 22899.76
EUR 24525.73 24819.35
GBP 29578.41 30053.09
HKD 2837.9 2895.01
JPY 214.81 218.91
SGD 16349.68 16612.06
THB 621.59 647.54
USD 22275 22345