Trực tuyến Thái Bình TV


Quảng cáo trang chủ banner vị trí top bau cu

Trực tuyến Thái Bình Radio


Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L 36.700 36.970
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 34.350 34.750
Vàng nữ trang 99,99% 33.850 34.650
Vàng nữ trang 99% 33.407 34.307
Vàng nữ trang 75% 24.815 26.215
Vàng nữ trang 58,3% 19.011 20.411
Vàng nữ trang 41,7% 13.200 14.600
  Mua vào Bán ra
AUD 17307.91 17567.64
CAD 17147.52 17527.5
CHF 22431.79 22882.69
EUR 24020.23 24307.32
GBP 28001.77 28450.59
HKD 2897.52 2961.68
JPY 199.09 202.89
KRW 18.33 20.5
SGD 15887.12 16174.08
THB 639.34 666.02
USD 22770 22840