Trực tuyến Thái Bình TV


Trực tuyến Thái Bình Radio


Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L 36.250 36.650
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.600 33.950
Vàng nữ trang 99,99% 33.150 33.950
Vàng nữ trang 99% 32.814 33.614
Vàng nữ trang 75% 24.215 25.615
Vàng nữ trang 58,3% 18.545 19.945
Vàng nữ trang 41,7% 12.909 14.309
  Mua vào Bán ra
AUD 16757.54 17016.54
CAD 16873.67 17255.22
CHF 22286 22744.04
EUR 24271.38 24572.35
GBP 28609.72 29081.16
HKD 2888.77 2954.04
JPY 197.14 201
SGD 15818.98 16111.85
THB 625.34 651.72
USD 22685 22765