Thứ 6, 05/06/2020, 23:52[GMT+7]

Mã nguồn mở

Hành khách sắp được dùng Wi-Fi trên máy bay

Dung lượng hành khách được sử đụng tối đa 80 MB
08/10/2019 | 15:30
104 lượt xem
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...