Tỷ lệ khai báo mã QR Code tại chốt kiểm soát dịch tăng lên

Thứ 5, 26.08.2021 | 00:00:00
403 lượt xem

Từ ngày 13/8 tới nay, tại 9 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh triển khai phần mềm Quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch tại địa phương. Qua tổng hợp cho thấy, tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh để khai báo thông tin di chuyển ngày càng nhiều. Có chốt nhiều ngày tỷ lệ chiếm tới 80% so với hình thức khai báo bằng giấy.

Người dân ra vào địa bàn tỉnh Thái Bình thực hiện khai báo tại chốt kiểm soát dịch

Điển hình như tại chốt kiểm soát dịch bệnh cầu Nghìn và cầu Hiệp, huyện Quỳnh Phụ, trung bình một ngày có từ 1300 đến trên 1800 lượt phương tiện ô tô với gần 4500 người qua lại.Dữ liệu sau khi người dân kê khai được kiểm duyệt, xử lý trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm xác định chính xác thông tin. Thông tin này được thông báo về cấp phường, xã, nơi công dân đi đến để quản lý kịp thời, đúng thông tin và con người thực tế. Qua đó, phục vụ cho việc truy vết lộ trình di chuyển của công dân dễ dàng, nhanh chóng và chính xác nhất, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hoài Thu

  • Từ khóa
Hôm nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Thi đua khen thưởng và Dự án Luật Điện ảnh sửa đổi
Hôm nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Thi đua khen thưởng và Dự án Luật Điện ảnh sửa đổi

Hôm nay 28/10, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi và dự án Luật Điện ảnh sửa đổi. Dự tại điểm cầu Thái Bình có ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...