ASEAN và Mỹ ký thỏa thuận hợp tác phát triển khu vực

Thứ 2, 14.09.2020 | 10:13:18
96 lượt xem

Với mục tiêu tăng cường sự phối hợp trong các vấn đề chung, ASEAN và Mỹ đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác Phát triển Khu vực (RDCA). Văn kiện được thông qua trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan.

Thỏa thuận được đánh giá sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa ASEAN và Mỹ, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững, bao trùm đồng thời duy trì một ASEAN hòa bình, an ninh và thịnh vượng, phù hợp với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, Kế hoạch Hành động ASEAN-Mỹ giai đoạn 2021-2025 và Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ.

RDCA cũng sẽ đóng vai trò như một khuôn khổ bảo trợ cho tất cả các chương trình hợp tác ASEAN-Mỹ đang và sẽ được thực hiện nhằm giải quyết các thách thức toàn cầu và khu vực như đại dịch COVID-19, nạn buôn người, lao động cưỡng bức, phối hợp ứng phó với thiên tai cũng như nền kinh tế kỹ thuật số.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...