Hội nghị báo cáo viên các cấp

Thứ 6, 22/04/2022 | 00:00:00
553 lượt xem

Sáng 22/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị báo cáo viên các cấp 6 tháng đầu năm 2022 thông tin về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị báo cáo viên các cấp 6 tháng đầu năm 2022

Tại hội nghị các đại biểu đã được thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022, tuyên truyền về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác phòng chống dịch Covid-19, kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ, nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch và một số biện pháp phòng chống. 

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư và Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII. Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 09/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...