Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Sở Giáo dục Đào tạo

Thứ 4, 23/02/2022 | 00:00:00
670 lượt xem

Chiều nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của ngành theo chủ trương của Đảng trong thời gian qua và nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tới. Đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc.

Năm học 2021 - 2022, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 bảo đảm an toàn trường học, vừa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học. Đến thời điểm này, các cơ sở giáo dục đã thực hiện linh hoạt kế hoạch giáo dục, 100% cơ sở giáo dục hoàn thành chương trình học kỳ I năm học 2021 - 2022 trước ngày 16/1/2022. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống văn hóa trong các cơ sở giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh. Tỷ lệ phòng học, phòng bộ môn, các công trình phụ trợ kiên cố ở các cấp học đạt từ 92% trở lên. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung tham luận làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến chất lượng học sinh giỏi thời gian qua, khó khăn trong việc phân cấp quản lý đầu tư, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhất là ở các trường nhiều cấp học. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nề nếp công tác sinh hoạt Đảng, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bám sát việc triển khai thực hiện các đề án của ngành đã được ban hành, thực hiện tốt công tác thay sách giáo khoa, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. Xây dựng nề nếp, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, làm tốt công tác xã hội hóa trong ngành giáo dục./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...