Tỉnh Thái Bình phát động thi đua yêu nước năm 2022

Thứ 5, 13/01/2022 | 00:00:00
1,914 lượt xem

Sáng 13/1, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phát động thi đua yêu nước năm 2022. Tới dự có các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phát động thi đua yêu nước năm 2022 do UBND tỉnh Thái Bình tổ chức

Năm 2021, công tác thi đua khen thưởng của tỉnh có những bước chuyển biến rõ nét cả về chất và lượng. Nhiều phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề được phát động hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên địa bàn tỉnh. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực KTXH, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của từng cơ sở, cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được triển khai bài bản, hiệu quả và nhận được sự quan tâm của các đơn vị, địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đem lại hiệu quả tích cực. Nhiều gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, các mô hình hiệu quả đã được tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Công tác khen thưởng từng bước đổi mới. Quan tâm đến khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân có thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Ưu tiên khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua – Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp đã tác động mạnh mẽ đến việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tuy nhiên tỉnh đã rất chủ động, kịp thời, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Để đạt được kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua được phát động, có sức lan toả mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Video: 11322_OTHAN1.mp4

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua – Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong năm 2021 là rất phấn khởi, tuy nhiên nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 và những năm tới là rất lớn. Nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, từ đó, cụ thể hoá các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch, đề án với tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, hiệu quả. Nhất là đẩy mạnh thi đua chung sức, đồng lòng, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát động thực hiện tốt phong trào hiến đất để thực hiện các dự án. Đưa tiêu chí đánh giá về công tác GMPB để đánh giá thi đua, xếp loại, khen thưởng, động viên kịp thời. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, thực thi công vụ. Cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung thi đua, đẩy mạnh cải cách hành chính một cách quyết liệt, đồng bộ, thực chất, hiệu quả, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị “Về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, để phong trào thi đua ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và đi vào thực chất.

Video: 11322_OTHAN2.m

 Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động cho tập thể, cá nhân của tỉnh Thái Bình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước

Tại hội nghị, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba cho 35 tập thể, cá nhân của tỉnh Thái Bình có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua – Khen thưởng tỉnh đã trao Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể và cá nhân. Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho 52 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước./.

Văn Ngọc

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...