Lan tỏa nghị quyết từ cuộc thi

Thứ 4, 29/09/2021 | 00:00:00
1,128 lượt xem

Đi trước mở đường đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống chính là vai trò của cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cần sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện, đưa tỉnh và đất nước phát triển.

Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021

Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tạo sự lan tỏa khi có hàng trăm báo cáo viên tham gia ở cấp huyện và tương đương. Mỗi bài dự thi là một sự chuẩn bị chu đáo, tâm huyết và trách nhiệm của các báo cáo viên. 

Báo cáo viên Trần Thanh Duyên - xã Hồng An, huyện Hưng Hà:

“Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nói chung và Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ các cấp nói riêng thì vai trò báo cáo viên hết sức quan trọng, đòi hỏi báo cáo viên phải nghiền ngẫm suy nghĩ, nâng cao trách nhiệm, chắt lọc những vấn đề gì mà người nghe quan tâm và làm sao phải thuyết phục được người nghe như thế mới có hiệu quả.”


Tập trung chủ yếu vào những chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ các cấp. Cũng từ những bài dự thi này, mỗi báo cáo viên sẽ có thêm kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền.

Báo cáo viên Nhâm Mạnh Hùng, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng: “Tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có rất nhiều nội dung, kể cả về kinh tế, xã hội, giáo dục, công nghệ,…. Nhưng mà đối với tôi thì vấn đề quốc phòng an ninh tôi vẫn cảm thấy là số một. Mình cần phải nói lên tất cả những công việc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh để mọi người cùng biết và phải luôn luôn đề cao cảnh giác, có đảm bảo quốc phòng an ninh ngay từ cơ sở nói riêng và phạm vi huyện, tỉnh rồi cả nước nói chung thì mới giữ vững ổn định chính trị.”


Báo cáo viên Ngô Quang Đăng - phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình:

“Bây giờ không còn khuôn mẫu mà thực sự phải làm cho mỗi người dân như trở thành một tấm áo giáp, anh biết nhận thức đúng sai và có quan điểm rõ ràng, dám thẳng thắn đấu tranh với những cái sai.”


Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh về sức mạnh nội sinh và phương thức phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Đó là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Để góp phần lan tỏa quyết tâm này tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, mỗi cán bộ tuyên giáo lại luôn đổi mới mình cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Dương Văn Lễ - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình:

“Chọn những điểm gì trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã có mà Nghị quyết 20 của tỉnh chưa có, chưa rõ nét thì cần tiếp tục bổ khuyết trong công tác tuyên truyền. Nghị quyết XIII là định hướng cụ thể cho nhiệm vụ chung của cả nước thì Thái Bình sẽ có vận dụng làm sao cho phù hợp với đặc điểm của tỉnh để làm sâu sắc thêm các Nghị quyết.”


Dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển 10 đến 15 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX. Những cán bộ tuyên giáo sẽ chính là đội ngũ đi trước mở đường, đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, hoàn thành sứ mệnh được giao.

Hoài Thu

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...