Xây dựng đô thị thông minh

Thứ 6, 24.07.2020 | 09:48:23
717 lượt xem

Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc xây dựng đô thị thông minh là tất yếu. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế, bảo đảm sự phát triển nhanh, bền vững. Tại tỉnh Thái Bình, việc xây dựng đô thị thông minh cũng đang được triển khai.

Trung tâm thành phố thái Bình

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình, để hỗ trợ cho quá trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là giải quyết theo phương án 5 tại chỗ, Trung tâm đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. 

Công nghệ thông tin góp phần hiệu quả trong giải quyết công việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình

Ông Hà Tiến Thăng, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình:

Đã triển khai kết nối thí điểm dữ liệu phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với cơ sở dữ liệu của Trung tâm điều hành đô thị thông minh để công khai, cập nhật kịp thời và đầy đủ quy trình và quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công.


Để giám sát tình hình an ninh trật tự, hỗ trợ điều hành xử lý các tình huống bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thời gian qua   cũng đã tiến hành lắp đặt một số camera giao thông. Đây là cơ sở để tích hợp các dữ liệu vào Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh. 

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình theo dõi camera giao thông

Ông Phạm Văn Kiểm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Bình:

Đơn vị chúng tôi đã tham mưu cho Công an tỉnh đề xuất với UBND tỉnh lắp đặt 6 điểm nút giao thông cửa ngõ ra vào thành phố, nâng cấp hệ thống camera hiện có để đạt được mục tiêu yêu cầu là vừa phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tuyến cũng như phát hiện xử lý vi phạm tại các nút giao thông.

Đó là 2 trong 6 lĩnh vực mà tỉnh Thái Bình phát triển đô thị thông minh bao gồm: Y tế, Giáo dục, Giao thông, An toàn thông tin, Văn hóa thể thao và hành chính công. Với mô hình này, Thái Bình tập trung xây dựng kiến trúc tổng thể đô thị thông minh; hệ thống trung tâm điều hành đô thị thông minh; cơ sở hạ tầng của đô thị thông minh; trung tâm điều hành thông tin, phân tích dự báo tình hình KT - XH, trung tâm điều hành giao thông thông minh, đèn chiếu sáng, du lịch thông minh; an toàn an ninh; quản lý môi trường và các sở, ngành liên quan. 

Trung tâm quản lý an ninh mạng và hạ tầng thông tin điện tử thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình

Ông Đỗ Như Lâm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình: 

Trên cơ sở sử dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống đô thị thông minh của tỉnh Thái Bình sẽ phân tích các dữ liệu từ các camera thông thường, các cảm biến môi trường và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để có thể đưa ra các tiện ích thuận lợi phục vụ cho người dân, doanh nghiệp kết nối với chính quyền thuận lợi hơn, nâng cao an toàn an ninh trật tự và chất lượng cuộc sống của người dân được tăng cường và chính quyền có công cụ để quản lý và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đối với tỉnh Thái Bình việc xây dựng đô thị thông minh không chỉ tập trung ở địa bàn thành phố Thái Bình và các thị trấn, mà tỉnh sẽ có phương án để tất cả mọi người dân Thái Bình ở bất cứ nơi nào cũng đều được tham gia và hưởng các lợi ích do đô thị thông minh mang lại. 

Cao Biền 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...