Đảm bảo minh bạch trong mua bán điện

Thứ 5, 02.07.2020 | 19:14:47
726 lượt xem

Trước những phản ánh về công tơ và hóa đơn tiền điện tăng đột biến trong những ngày nắng nóng, điều người dân quan tâm nhất là tính minh bạch trong công tác ghi chỉ số công tơ điện. Liệu sự phối hợp, giám sát giữa người dân và đơn vị điện lực sẽ phải cần làm như thế nào khi không phải người dân nào cũng có thể đứng theo dõi việc ghi chỉ số được.

Những công tơ điện tại đầu cột, định kỳ ngày 21 và 22 hàng tháng nhân viên Điện lực sẽ đến đo chỉ số công tơ điện

Theo phản ảnh của người dân thành phố Thái Bình, thì định kỳ ngày 21 và 22 hàng tháng, nhân viên Điện lực sẽ đến đo chỉ số công tơ điện. Đã có thông báo từ trước, nhưng vì nhiều điều kiện khác nhau nên khi hỏi người dân có tham gia theo dõi ghi chỉ số điện hay không thì đều có câu trả lời là không.

Người dân cứ hàng tháng khi có thông báo nộp tiền điện thì đến các điểm quy định nộp tiền

Người dân thành phố Thái Bình

Công tơ điện tử đếm từ xa thì chúng tôi không thể kiểm tra được. Người có hiểu biết mới kiểm tra được còn người dân lao động bình thường thì không biết để kiểm tra.Người dân thành phố Thái Bình 

Hầu như từ trước giờ chúng tôi không để tâm đến việc đó! Đến khi nào họ báo nộp thì biết ra nộp thôi, chứ không biết họ ghi từng nào để mình kiểm tra, giám sát.


Để tăng tính minh bạch và chính xác trong ghi chỉ số điện, không làm ảnh hưởng tới đời sống người dân thì từ năm 2018 tới nay, Điện lực Thái Bình bắt đầu thay từ công tơ cơ sang công tơ điện tử, với tính ưu việt tăng cao rõ rệt.

Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình đi thay từ công tơ cơ sang công tơ điện tử

Ông Phí Minh Tân, Trưởng phòng Kinh doanh khách hàng, Công ty Điện lực Thái Bình

Cấp chính xác của công tơ điện tử cao hơn cấp chính xác của công tơ cơ khí. Hơn thế khi lắp đặt công tơ điện tử thì ngành điện có thể ghi công tơ từ xa, hoặc dùng thiết bị cầm tay, do đó việc đọc, phát hành hóa đơn nhanh chóng, chính xác. Hóa đơn trước khi phát hành đều được kiểm tra rà soát kỹ, với khách hàng có hóa đơn tăng 1,3 lần so với tháng liền kề thì đều phúc tra kiểm tra 100%. Việc giải quyết ý kiến khách hàng được giải quyết nhanh nhất, tối đa trong vòng 24 giờ.


Để giúp khách hàng theo dõi chỉ số điện, điện lực Thái Bình cũng hướng dân người dân truy cập trang Web của đơn vị để xem trước chỉ số điện của khách hàng trong tháng trước khi niêm yết ra hóa đơn. 

Cũng theo điện lực thái Bình, đơn vị này chỉ đạo các đơn vị cơ sở không được thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ; đồng thời thông báo, công khai kịp thời thông tin tới người dân qua cách phương tiện truyền thông. Qua đó, việc tăng tính liên kết và minh bạch giữa bên mua và bên bán mới có thể có hiệu quả được.

Thế Công

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...