Bầu trực tiếp bí thư tại Đại hội – bước tiến về dân chủ

Thứ 2, 16.03.2020 | 15:26:58
1,478 lượt xem

Việc thực hiện thí điểm trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư ở Đại hội Đảng bộ cơ sở tiếp tục được thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tại tỉnh Thái Bình, có hàng chục Đảng bộ thực hiện bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân vì góp phần quan trọng trong việc mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của đảng viên.

Đảng bộ xã Quỳnh Giao là 1 trong 7 Đảng bộ của huyện Quỳnh Phụ thực hiện bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội. Tại đây, quy trình nhân sự bầu trực tiếp bí thư đã được các Đảng viên nắm rõ và tham gia ngay từ đầu. Đại hội đã lựa chọn được Bí thư cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tiếp tục nắm vững thời cơ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung trí tuệ, khai thác và huy động mọi nguồn lực để phát triển toàn diện, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân dân.


Ông Nguyễn Quang Phiệt - đảng viên chi bộ thôn An Hiệp, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ: Tôi cho đây là công tác đổi mới trong bầu cử của Đảng. Chúng tôi chọn các đồng chí đủ năng lực lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới. Ngoài trách nhiệm của 1 đại biểu về dự chúng tôi cũng có trách nhiệm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tuyên truyền.Ông Nguyễn Quang Bình – Bí thư chi bộ thôn Bến Hiệp, xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ: Chúng tôi thấy đây thể hiện sự dân chủ, trách nhiệm của mỗi đại biểu về dự bầu ra bí thư của Đảng bộ trong nhiệm kỳ này…Chúng tôi sẽ có trách nhiệm trong lá phiếu của mình, bầu ra bí thư.


Theo quy định tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, thực hiện thí điểm bầu Bí thư cấp ủy tại đại hội ở những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao. Nhân sự dự kiến giới thiệu là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy nhằm tiếp tục mở rộng dân chủ trong Đảng, đồng thời chống các biểu hiện dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, tư tưởng cục bộ, bè phái, mất đoàn kết. 


Ông Đào Duy Quát – Nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương: Tôi thấy chủ trương rất trúng. Đây là cơ chế để loại được những tiêu cực trong quá trình bầu cử. Đồng chí được đại hội trực tiếp bầu thì uy tín rất cao và trách nhiệm cũng rất lớn.


Chủ trương bầu trực Bí thư tại đại hội đã nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết quả, hầu hết các Bí thư được bầu đều có số phiếu tín nhiệm cao. Nhiều nơi, Bí thư được bầu tại đại hội với số phiếu tín nhiệm gần như tuyệt đối. Theo nhiều cấp ủy, cách làm này còn đề cao được trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong quá trình chỉ đạo việc thực hiện nghị quyết của Đại hội. 

Ông Phạm Trọng Ủy - Bí thư Đảng ủy xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải: Chúng tôi xác định rằng để thực hiện nhiệm vụ này ngoài phát huy dân chủ trong tổ chức Đảng còn phát huy được trách nhiệm của các đồng chí về dự đại hội trong việc bầu ra người đứng đầu tổ chức cơ sở Đảng của mình để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.Đánh giá cao tính dân chủ được phát huy qua bầu trực tiếp, song một số cấp ủy cũng cho rằng, hiện bầu trực tiếp Bí thư không có số dư, vì thế việc đảm bảo tính khách quan trong bầu cử cần được quan tâm. Để thực hiện tốt chủ trương này, cấp ủy triệu tập đại hội và cấp ủy cấp trên cần phải làm thật tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội. 

Ông Vũ Hồng Quân – Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư: Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư đã chỉ đạo các Đảng bộ trong huyện rà soát bổ sung quy hoạch để lựa chọn các đồng chí đảm bảo các tiêu chuẩn đưa vào nguồn, đào tạo bồi dưỡng. Bên cạnh đó để bầu trực tiếp bí thư tại đại hội phải thực hiện nghiêm túc quy trình 5 bước tại đại hội.
Có thể khẳng định, Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội là bước tiến về dân chủ trong Đảng, cần tiếp tục được nhân rộng. Cùng với phát huy trí tuệ, đề cao trách nhiệm của toàn Đảng bộ trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng cấp ủy, chủ trương này còn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ninh Thanh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...