Công tác tạo nguồn phát triển Đảng ở Chi bộ nông thôn

Thứ 6, 13.12.2019 | 15:33:09
924 lượt xem

Thực tế cho thấy lớp đảng viên trẻ với trí tuệ và nhiệt huyết cách mạng ở bất cứ thời kỳ nào cũng là người xung kích trên những trận tuyến cam go nhất. Thế nhưng hiện nay, việc phát triển Đảng - nhất là ở chi bộ nông thôn đang gặp nhiều khó khăn, nhiều chi bộ liên tục mấy năm liền không phát triển được đảng viên mới.

Buổi sinh hoạt của chi bộ thôn Hải Nhuận xã Đông Quý huyện Tiền Hải, đảng viên của chi bộ hầu hết đã cao tuổi, người trẻ nhất cũng đã trên 55 tuổi. Không chỉ có bộ thôn Hải Nhuận mà hiện nay thực trạng nhiều chi bộ cả năm, thậm chí cả nhiệm kỳ không kết nạp được đảng viên mới. Nguyên nhân chính được xác định là khó khăn trong tạo nguồn để bồi dưỡng. Thực tế là ở nông thôn hiện nay, vai trò của tổ chức đoàn thanh niên chưa được phát huy đúng mức, chưa tập hợp và thu hút được thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn.

Chị Nguyễn Thị Lương - Bí thư Đoàn TNCS HCM xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải: Thanh niên bây giờ còn mải đi làm ăn kinh tế trong các nhà máy xí nghiệp, việc vận động tuyên truyền họ tham gia sinh hoạt đoàn ở địa phương rất là khó khăn. Các hoạt động đoàn cũng chỉ mang tính phong trào, mùa vụ.


Nguyên nhân của thực trạng trên một phần là do nhận thức chưa đúng đắn của một bộ phận nhân dân và con em họ không muốn ở nông thôn, bằng mọi cách vượt ra khỏi “lũy tre làng” tìm kiếm cơ hội làm giàu. Số ít ở lại thì yên phận, không muốn tham gia các tổ chức chính trị - xã hội, càng không muốn nhận bất cứ công tác gì để vừa tránh va chạm vừa để rảnh tay làm kinh tế.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Hưng Hà: Yếu tố quan trọng nhất để tạo nguồn phát triển Đảng ở nông thôn hiện nay là dựa vào các tổ chức hội, đoàn thể. Muốn vậy thì hoạt động của các hội, đoàn thể phải thay đổi để làm sao thu hút được hội viên.


Trần Văn Linh - Bí thư Đoàn TNCS HCM huyện Tiền Hải: Chúng tôi đã tập trung xây dựng và nhân ra diện rộng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, thành lập các tổ, hội để tập hợp thanh niên cùng nhau chia sẻ kiến thức kinh nghiệm làm giàu và xây dựng gia đình.


Giải pháp này chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở đầu tư có hiệu quả của Nhà nước gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp để sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thắng lợi, gắn với tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên trong điều kiện khó khăn chung, vẫn có những chi bộ, Đảng bộ có cách làm hiệu quả, kết nạp được nhiều quần chúng ưu tú vào Đảng. Bài học kinh nghiệm trong tạo nguồn phát triển Đảng ở nhiều địa phương của huyện Hưng Hà là một ví dụ.

Ông Nghiêm Đình Phượng - Phó bí thư Đảng ủy Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà: Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Bằng các giải pháp cụ thể như tạo điều kiện cho quần chúng được tìm hiểu về Đảng qua các lớp. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là ở cấp chi bộ.

Trước mọi vấn đề, đảng viên bao giờ cũng là những người đi trước, làm trước cho nên được nhân dân tin tưởng, noi theo. Chính vì vậy mà vai trò của cấp ủy, chi bộ, đảng viên được thể hiện rõ nét trong mọi công việc. Các chi bộ thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, cho nên mỗi đảng viên đều khẳng định được vai trò nhất định đối với nhân dân trong khu dân cư.

Ông Phạm Văn Thinh - Bí thư Chi bộ khu Thị Độc, Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà: Trước tiên đảng viên phải gương mẫu, phải đi đầu từ đó thì mình nói quần chúng mới nghe theo. Khi ấy quần chúng người ta mới thấy được vai trò thực sự của đảng viên trong cộng đồng dân cư. Lúc đấy người ta mới phấn đấu.


Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ nông thôn là đặc biệt quan trọng. Làm thế nào để phát huy được vai trò hạt nhân của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở. Đồng thời làm tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, bởi đảng viên có sâu sát, nắm rõ quần chúng mới có thể giác ngộ quần chúng đi theo Đảng.

Ông Nguyễn Trọng Lộ - Phó bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Hà: Ban Thường vụ Huyện ủy rất quan tâm đến công tác phát triển Đảng ở chi bộ nông thôn. Không chỉ giao chỉ tiêu tìm, bồi dưỡng nguồn mà chúng tôi còn tổ chức và khuyến khích thanh niên tham gia các lớp tìm hiểu về Đảng.


Nông thôn nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ sang hướng hiện đại, văn minh, trong đó lực lượng cơ bản để phát triển nông nghiệp, nông thôn là người nông dân. Hơn lúc nào hết công tác phát triển Đảng ở các chi bộ nông thôn phải được quan tâm đúng mức, không chỉ về số lượng mà ở cả chất lượng. Có như vậy thì diện mạo nông thôn mới thực sự thay đổi một cách toàn diện./.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhấn mạnh: “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở để thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện trên địa bàn nông thôn”. Đây thực sự là hạt nhân lãnh đạo toàn diện cũng là điều mấu chốt để các Chi bộ, Đảng bộ nông thôn tạo được động lực và sức hút mạnh mẽ quần chúng nhân dân đến với Đảng. 

Hữu Phước

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...