Tuyên truyền luật bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất kinh doanh

Thứ 4, 21/09/2022 | 00:00:00
84 lượt xem

Sáng nay (21/9), Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hướng dẫn thực hiện các thủ tục về môi trường như: Đánh giá môi trường sơ bộ, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường. Các quy định phải thực hiện về môi trường trong quá trình thực hiện dự án. Qua đó giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn nhận thức một cách đầy đủ, đúng quy định trước khi áp dụng và triển khai vào thực tế, tạo chuyển biến rõ nét về bảo vệ môi trường. 

Thu Trang

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...