Nhiệt điện Thái Bình sản xuất gắn với bảo vệ môi trường

Thứ 3, 13/09/2022 | 00:00:00
340 lượt xem

Ngoài nhiệm vụ sản xuất, phát điện lên lưới, công tác bảo vệ môi trường của nhà máy Nhiệt điện Thái Bình luôn được quan tâm và đặt ngang hàng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, các thông số về bảo vệ môi trường đều rất ổn định. Các chỉ tiêu về khí khải, chất thải đều thấp hơn báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt. Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình được áp dụng quy chuẩn kỹ thuật rất khắt khe, nhất là về nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý không vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Hệ thống quản lý khí thải của nhà máy cũng được đầu tư đồng bộ, được quản lý bằng hệ thống vòi đốt oxyde nitơ thấp, đốt phân tầng. Tất cả lượng tro bay, xỉ đáy lò và thạch cao đều được xử lý, cấp chứng nhận đạt chuẩn theo tiêu chuẩn. 

Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình được áp dụng quy chuẩn kỹ thuật khắt khe về nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt

Từ thực tế ở Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình, nếu đầu tư đúng mức, lựa chọn công nghệ tốt để xử lý triệt để các vấn đề về khí thải, chất thải, nước thải ngay từ khi chuẩn bị dự án và có thái độ quan tâm có trách nhiệm một cách tối đa cho vấn đề bảo vệ môi trường thì hoàn toàn có thể hạn chế đến mức thấp nhất những nguy hại có thể có về môi trường ở bất cứ dự án nhiệt điện nào. 

Từ đầu năm đến nay, Nhà máy đã sản xuất và hòa lưới điện Quốc gia trên 2,6 tỷ kwh, đạt doanh thu trên 2.700 tỷ đồng .

Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...