Ra mắt mô hình “Thu gom và phân loại rác thải tại hộ gia đình và truyền thông kiến thức phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại nguồn"

Thứ 4, 29.09.2021 | 00:00:00
112 lượt xem

Hội Phụ nữ xã Vũ Đông thành phố tổ chức ra mắt mô hình “Thu gom và phân loại rác thải tại hộ gia đình và truyền thông kiến thức phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại nguồn”.

Ra mắt mô hình “Thu gom và phân loại rác thải tại hộ gia đình và truyền thông kiến thức phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại nguồn”

Mô hình “Thu gom và phân loại rác thải tại hộ gia đình” xã Vũ Đông gồm 100 thành viên là hội viên Hội Phụ nữ xã. Mô hình được thành lập nhằm tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân trong toàn xã cùng chung tay thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, nhất là trong đợt dịch Covid-19 đang phức tạp, thì việc giữ gìn môi trường sáng xanh, sạch đẹp ngay tại gia đình và nơi công cộng là rất cần thiết. 

Cũng tại buổi ra mắt, 100 thành viên của mô hình được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình tặng 200 thùng rác vô cơ và hữu cơ, mỗi hộ 2 thùng để phân loại rác thải đầu nguồn. Đồng thời, được nghe hướng dẫn cách phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ, rác thải tái chế, cách xử lý, cách ủ phân hữu cơ bằng chính rác thải hữu cơ và men vi sinh để giảm thiểu chất thải bảo vệ môi trường.

CTV

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...