Sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường

Thứ 3, 31.08.2021 | 00:00:00
73 lượt xem

Ngoài nhiệm vụ sản xuất, phát điện lên lưới, công tác bảo vệ môi trường của nhà máy Nhiệt điện Thái Bình luôn được quan tâm và đặt ngang hàng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Chính vì vậy mà từ khi đi vào hoạt động đến nay, các thông số về bảo vệ môi trường đều rất tốt. Các chỉ tiêu về khí khải, chất thải đều thấp hơn báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt. Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình được áp dụng quy chuẩn kỹ thuật rất khắt khe nhất là về nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý không vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Hệ thống quản lý khí thải của nhà máy cũng được đầu tư đồng bộ, được quản lý bằng Hệ thống vòi đốt NOx thấp, đốt phân tầng. Tất cả lượng tro bay, xỉ đáy lò và thạch cao đều được xử lý, cấp chứng nhận đạt chuẩn theo tiêu chuẩn. 

Từ thực tế ở Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình, nếu đầu tư đúng mức, lựa chọn công nghệ tốt để xử lý triệt để các vấn đề về khí thải, chất thải, nước thải ngay từ khi chuẩn bị dự án và có thái độ quan tâm có trách nhiệm một cách tối đa cho vấn đề bảo vệ môi trường thì hoàn toàn có thể hạn chế đến mức thấp nhất những nguy hại có thể có, về môi trường, ở bất cứ dự án nhiệt điện nào.

 Hữu Phước
 
 

  • Từ khóa
Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày 26/10, Kỳ họp thứ II, Quốc hội khóa XV tiếp tục phiên thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Dự tại điểm cầu Thái Bình có...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...