EP yêu cầu các mục tiêu ràng buộc về tiêu dùng và chất thải

Thứ 4, 10/02/2021 | 19:36:53
200 lượt xem

Ngày 9/2, Nghị viện châu Âu (EP) đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) đưa ra các mục tiêu ràng buộc về hàm lượng tái chế trong các sản phẩm và tiêu thụ ít nguyên liệu thô hơn, nhằm hạn chế sự gia tăng ô nhiễm chất thải nhựa và ngừng lãng phí các vật liệu có thể tái sử dụng.

Trong báo cáo của mình, EP đã yêu cầu EC giải quyết những vấn đề về hàm lượng tái chế trong các sản phẩm với mục tiêu bảo vệ cảnh quan thiên nhiên của châu Âu và cắt giảm lượng khí thải CO2 - vì sản xuất vật liệu mới có thể gây ô nhiễm hơn đáng kể so với tái chế vật liệu cũ. Theo EP, EC phải đề xuất các yêu cầu bắt buộc của châu Âu về tái chế trong một số sản phẩm hoặc lĩnh vực nhất định, cộng với các mục tiêu ràng buộc để sử dụng ít nguyên liệu thô hơn.

Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh EC đang soạn thảo luật để kiềm chế tác động môi trường trong tiêu dùng của khối, bằng cách sử dụng ít tài nguyên hơn và chuyển từ nguyên liệu thô sang tái sử dụng và tái chế nhiều hơn.

Giới lập pháp châu Âu khẳng định EC phải đề xuất các tiêu chuẩn trong năm nay, trong khuôn khổ "Chỉ thị về thiết kế sinh thái" của EU, yêu cầu các sản phẩm được bán ở châu Âu phải đáp ứng nhiều tiêu chí, trong đó bao gồm cả khả năng tái chế hoặc sửa chữa.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...