Xây dựng cho khả năng chống chịu cho các đô thị Việt Nam

Thứ 3, 19/01/2021 | 00:00:00
312 lượt xem

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất trong những thập kỷ tới và là mối lo đặc biệt đối với các thành phố đang phát triển, nơi có dân số đông, quá trình đô thị hóa nhanh. Đây là nhận định được đưa ra tại Hội thảo giải pháp xây dựng khả năng chống chịu cho các đô thị Việt Nam do Cục phát triển đô thị, Bộ xây dựng và Cơ quan pháp triển Pháp AFD tổ chức sáng ngày hôm nay (19/01).

Với nhận thức biến đổi khí hậu là thách thức mới cho công tác quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị, Đại diện Cục phát triển đô thị đã phân tích các tác động của biến đổi khí hậu tại khu vực đô thị. Đó là sự tác động đến hệ thống giao thông đô thị, đến đất đai, dân cư, định cư, GDP quốc gia và GDP địa phương. Riêng đối với hạ tầng kỹ thuật đô thị, biến đổi khí hậu tác động đến nguồn nước sạch, đến hệ thống thoát nước.

Trong khi đó, Việt Nam lại thiếu các công cụ pháp luật, tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, thiếu các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội thảo tập trung thảo luận để cùng nhau đưa ra các giải pháp xây dựng khả năng chống chịu cho các đô thị Việt Nam hướng tới tăng trưởng bền vững, tăng trưởng xanh.

TTXVN

  • Từ khóa
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố
Giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND huyện, thành phố

“Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện” là chủ đề Hội nghị giao ban lần thứ nhất giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thành phố diễn ra vào...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...