Tháo gỡ khó khăn dự án nhà máy xử lí rác thải

Thứ 4, 06.01.2021 | 16:31:00
151 lượt xem

Chiều 06/01/2021, đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Môi trường xanh Thái Bình về việc cung cấp rác cho Nhà máy xử lý rác thải 300 tấn/ngày và phát điện 5MW tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải hiện nay là hết sức cần thiết, đặc biệt là những dự án lớn như dự án Nhà máy xử lý rác thải 300 tấn/ngày và phát điện 5 MW của Công ty cổ phần Môi trường Xanh Thái Bình. 


Đây là dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyểt định số 2566 của UBND. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 228 của UBND tỉnh với công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường 300 tấn/ngày. Phạm vi hoạt động thu gom chất thài rắn phục vụ dự án chính trên địa bàn thành phố Thái Bình và nguồn cung cấp chất thải rắn dự phòng là các vùng lân cận.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu xem xét, tham mưu các chính sách ưu đãi về giá cho phù hợp với thực tiễn. Thành phố Thái Bình phối hợp với các ngành có liên quan chủ động triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao thực hiện dự án.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...