Đức vượt mục tiêu khí hậu năm 2020

Thứ 3, 05.01.2021 | 09:00:07
101 lượt xem

Theo các phân tích mới đây của giới chuyên gia Đức, cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 đã giúp giảm đáng kể lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở nước này, theo đó quốc gia này đã vượt mục tiêu bảo vệ khí hậu năm 2020.

Phân tích nói trên chỉ ra rằng trong năm 2020, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở Đức ít hơn 42,3% so với các mức ghi nhận năm 1990. Tổng cộng 722 triệu tấn CO2 đã được thải ra, ít hơn 80 triệu tấn so với năm 2019. Điều này có nghĩa là Đức đã vượt mục tiêu bảo vệ khí hậu đặt ra cho năm 2020, thấp hơn 40% so với năm 1990.

  

Trong đó, 2/3 mức giảm lượng khí thải là do đại dịch COVID-19 ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế và tiêu thụ năng lượng mà không phải do các biện pháp bảo vệ khí hậu. 

Như vậy, nếu không có đại dịch COVID-19, lượng khí thải CO2 của Đức chỉ giảm 25 triệu tấn, tương đương 37,8% các mức ghi nhận năm 1990, đồng nghĩa Đức sẽ không đạt mục tiêu 40% cho năm 2020.  

 Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng cảnh báo rằng ngành giao thông vận tải và ngành công nghiệp sẽ thải ra nhiều khí nhà kính hơn ngay khi nền kinh tế khởi sắc trở lại. Theo đó, tổng lượng khí nhà kính thải ra năm 2021 sẽ cao hơn và chỉ có cách nhanh chóng hành động theo chính sách khí hậu mới có thể ngăn chặn kịch bản này.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...