Ngành Tài nguyên và môi trường chuyển hoá khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ

Thứ 4, 30.12.2020 | 15:20:54
112 lượt xem

Nếu Formosa là sự cố môi trường lớn nghiêm trọng ngay từ đầu nhiệm kỳ, thì trong suốt 5 năm qua, với sự nỗ lực quyết tâm cao, toàn ngành TN&MT đã chuyển hoá được những khó khăn, về đích hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong kế hoạch 5 năm 2016-2021, hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2020 - một năm rất đặc biệt với dịch Covid 19 và thiên tai hoành hành. Đây là nội dung tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và 5 năm 2016-2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ các năm

Trong 5 năm qua, Chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đã được tập trung hoàn thiện; phương thức quản lý được đổi mới, chuyển trọng tâm từ bị động ứng phó sang chủ động, đặc biệt, Luật bảo vệ môi trường 2020 với tư duy, cách tiếp cận đột phá cho công tác bảo vệ môi trường đã được QH thông qua. Đặc biệt năm 2020 trong bối cảnh nguồn thu ngân sách khó khăn nguồn thu từ đất đai vẫn đạt 133% kế hoạch, khoảng sản đạt 112% kế hoạch đóng góp cho ngân sách. 

Các nguồn thải lớn được giám sát chặt chẽ. Trong năm 2020, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện được 137 cuộc thanh tra, kiểm tra, qua đó xử phạt vi phạm hành chính đối với 106 tổ chức hơn 17,2 tỷ đồng. Công tác dự báo khí tượng thuỷ văn được tập trung hiện đại hóa, nâng cao chất lượng để các Bộ, ngành, địa phương chủ động phương án sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Chỉ tính riêng đợt hạn mặn năm 2019-2020 mức độ ảnh hưởng lớn gấp 2-2,5 lần năm 2016 nhưng mức độ thiệt hại giảm 9,6%. 

Trong năm 2021, ngành TN&MT đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong đó phấn đấu sớm về đích hoàn thành các chỉ tiêu 90% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn; 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý. Các nguồn tài nguyên được sử dụng hợp lý, hiệu quả bền vững, đóng góp 11% thu ngân sách nội địa.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...