Thái Bình đã kiểm soát và quản lý tốt vấn đề khai thác tài nguyên môi trường

Thứ 6, 27.11.2020 | 18:47:34
378 lượt xem

Sáng ngày 27/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn làm trưởng đoàn về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu và an toàn vệ sinh lao động.

UBND tỉnh Thái Bình tiếp và làm việc với đoàn giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tiến hành rà soát, cụ thể hóa kịp thời các chính sách, pháp luật mới ban hành về bảo vệ môi trường của Trung ương vào thực tiễn của tỉnh, bảo đảm các văn bản được cụ thể hóa sát thực tế và khả thi. 

Kết quả kiểm tra thực tế các doanh nghiệp hoạt động trong Khu công nghiệp cho thấy, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường từ 90 – 95%. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã lập hệ thống nội quy, quy trình hướng dẫn thực hiện an toàn vệ sinh lao động, quan tâm thực hiện các chế độ bảo hộ cho người lao động. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát, cho biết sẽ cụ thể hóa hơn trong các chỉ đạo của UBND tỉnh để chấp hành tốt các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động. Đồng chí khẳng định, nhiệm vụ trọng tâm số 1 và hàng đầu hiện nay mà Thái Bình đang triển khai vẫn là phòng chống hiệu quả đại dịch Covid-19.

Video: 112720_OTHAN.mp4

Về vấn đề vệ sinh an toàn lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho rằng bên cạnh việc tuyên truyền đến các doanh nghiệp cũng cần gắn trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, do đó các ngành, các địa phương tại Thái Bình sẽ có những biện pháp triển khai cụ thể trong thời gian tới. 

Về vấn đề khai thác cát, tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo quản lý và kiểm soát được hoạt động này, việc khai thác không đúng thời gian, không đúng quy định đã giảm nhiều. Về an toàn vệ sinh thực phẩm, ngành Y tế Thái Bình đã kiểm soát tương đối tốt, sắp tới cần phải làm tốt hơn nữa trong việc kiểm tra, hướng dẫn tại các doanh nghiệp. 

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát biểu đánh giá về vấn đề khai thác tài nguyên môi trường và an toàn vệ sinh lao động tại tỉnh Thái Bình

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động tại tỉnh Thái Bình. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo cơ quan chức năng hoàn thiện, cập nhật các văn bản, chính sách mới liên quan. Đưa vấn đề bảo vệ môi trường gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động./.

Cao Biền

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...