Nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ 6, 24.07.2020 | 11:27:33
185 lượt xem

Sáng ngày 24/7, Ủy ban Trung ương MTTQ VN phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi Trường tổ chức tập huấn công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu các tỉnh phía Bắc năm 2020 cho đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN 11 tỉnh phía Bắc.

Lớp tập huấn công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu các tỉnh phía Bắc năm 2020

Theo Bộ TN&MT, thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa, túi nilon hiện nay rất nghiêm trọng, chiếm khoảng từ 8 – 12% trong chất thải rắn sinh hoạt; bình quân mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi nilon/tháng. Tại Thái Bình, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh có khoảng 700 tấn rác thải rắn sinh hoạt, phần lớn được thu gom, xử lý bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp. Toàn tỉnh có gần 90 lò đốt rác xử lý rác thải sinh hoạt cho 130 xã, thị trấn. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Mỗi ngày trên địa bàn tỉnh có khoảng 700 tấn rác thải rắn sinh hoạt thải ra

MTTQ các cấp triển khai thực hiện chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”, thành lập 751 mô hình, khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, hơn 2400 tổ tự quản môi trường hoạt động hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận về các giải pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, họat động thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thúy Quỳnh

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...