Đề xuất thanh, kiểm tra đột xuất về bảo vệ môi trường

Thứ 4, 27.05.2020 | 09:12:22
67 lượt xem

Sau 5 năm thực hiện, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã bộc lộ nhiều bất cập. Chính phủ đã trình Quốc hội Dự thảo sửa đổi nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường hiện nay.

Các đại biểu nhận định thực trạng môi trường nước ta đang diễn biến ngày càng phức tạp. Chất lượng môi trường tại một số nơi đã vượt ngưỡng cho phép, không còn khả năng tiếp nhận chất thải và đòi hỏi phải nhanh chóng thay đổi phương thức quản lý, kiểm soát về môi trường.

Các đại biểu cho rằng, Luật bảo vệ môi trường sửa đổi cần đảm bảo quản lý chặt chẽ hơn, kiểm soát các nguy cơ tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường cao, các hoạt động động kinh tế xã hội tập trung đông mật độ dân cư. Dự thảo Luật được đánh giá có nhiều điểm mới, trong đó có vấn đề thanh tra, kiểm tra đột xuất không cần thông báo, công bố trước để bảo đảm tính hiệu quả. 

Tuy nhiên nhiều ý kiến cũng cho rằng hiện nội dung bảo vệ môi trường được quy định trong nhiều luật khác nhau nên còn chồng chéo về nội dung, trách nhiệm. Sự phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường cũng chưa thực sự hợp lý, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...