Giám sát thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường

Thứ 6, 22.05.2020 | 18:46:50
615 lượt xem

Đoàn giám sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình thực hiện giám sát, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và Nhà máy sản xuất Amon Nitrat cùng đóng trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Đoàn giám sát của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình thực hiện giám sát, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy sản xuất Amon Nitrat

Tại các nơi đến kiểm tra, đoàn giám sát đánh giá cao việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời gian qua của các nhà máy. Nhà xưởng sản xuất, các hồ chứa chất thải, nước thải, các thông số về giám sát môi trường đều đạt theo các yêu cầu quy định hiện hành. 

Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp, Ban Thanh tra Nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng và đầy đủ về quy trình sản xuất và việc chấp hành pháp luật trong bảo vệ môi trường của các đơn vị, đồng thời lưu ý trong thời gian tới cần khắc phục những khó khăn để công tác này mang lại hiệu quả tốt hơn nữa trong bảo vệ môi trường, góp phần cùng với doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thúy Quỳnh 

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...