Thái Bình phấn đấu 100% dân số sử dụng nước sạch vào năm 2015

Thứ 4, 06.08.2014 | 11:01:19
949 lượt xem

Thực hiện chương trình đưa nước sạch về nông thôn, tỉnh Thái Bình phấn đấu đến cuối năm 2015, 100% dân số được sử dụng nước sạch.


Ảnh minh họa

Tại Thái Bình, sau 3 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ dân có nước hợp vệ sinh đạt 93%.  Trong đó, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên 60%.  Để có được chuyển biến mạnh mẽ về vấn đề nước sạch nông thôn, trong nhiều năm qua, tỉnh Thái Bình đã xây dựng 78 công trình nước sạch theo Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2000 - 2014 và 46 công trình từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới với tổng vốn huy động 750 tỷ đồng. Tuy nhiên cũng mới chỉ có 107/286 xã, thị trấn có nước sạch. Cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, trong 3 năm qua, Thái Bình đã đề ra giải pháp huy động xã hội hóa nước sạch từ Quyết định 12 của UBND tỉnh. Hiện đã có 24 đơn vị đầu tư với 27 dự án đã và đang triển khai.

PV

  • Từ khóa
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3
Chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3

3 vòng hiệp thương với 5 bước trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 là giai đoạn hết sức quan trọng để lựa chọn nhân sự ứng cử.

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...