Báo chí Lào đề cao đường lối xây dựng CNXH của Việt Nam

Thứ 7, 30.01.2021 | 00:00:00
105 lượt xem

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Tờ Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, số ra ngày 29/1 đã có bài viết với tiêu đề “Việt Nam xác định tầm nhìn chiến lược”, nhấn mạnh đại hội sẽ xây dựng nền tảng quan trọng trong chiến lược xây dựng đất nước nhanh, lâu dài và bền vững của Việt Nam.

Theo báo Pasãon, trong 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 13 kỳ đại hội. Đây đều là những dấu ấn lịch sử quan trọng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Đại hội 13 diễn ra ở thời điểm đất nước Việt Nam vừa trải qua giai đoạn “lịch sử”, với nhiều khó khăn và thử thách. 

Theo đó, thành tựu nổi bật là dấu ấn trong cuộc đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng nhằm đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh trong đội ngũ cán bộ cũng như giữ vững và củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Cũng trong năm 2020, dù phải gánh chịu tác động thiên tai và dịch bệnh nặng nề, nhưng Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bối cảnh suy thoái kinh tế trên toàn cầu.

Bài viết khẳng định nếu Đảng không thật sự vững mạnh, chính quyền không vì nhân dân, không phát huy đoàn kết, siêng năng, cần cù và sáng tạo của gần 100 triệu người dân thì Việt Nam sẽ không thể đạt được những thành quả to lớn những năm qua. 

Bài viết kết thúc với câu trích dẫn “Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, vị thế và uy tín như hiện nay” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc Đại hội, khẳng định phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục hun đúc niềm tự hào, niềm tin và hy vọng của nhân dân vào con đường phát triển của dân tộc Việt Nam.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp
Phát huy vai trò nữ đại biểu HĐND các cấp

Nhằm tạo điều kiện phát triển nguồn nữ đại biểu HĐND các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...