Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hưng Hà nâng cao hiệu quả hoạt động

Thứ 4, 10.02.2021 | 00:00:00
404 lượt xem

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hưng Hà triển khai nhiều giải pháp làm tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo các giao dịch tài sản khác và giải quyết nhiều vướng mắc pháp lý của người dân trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hưng Hà

Theo đó, Đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thường xuyên cập nhật văn bản mới, quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai để đảm bảo xử lý, giải quyết hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật,  đáp ứng được chất lượng chuyên môn và phải chịu trách nhiệm về nội dung công việc đảm nhiệm. Niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính; sắp xếp, bố trí cán bộ chuyên môn trực tại Trung tâm hành chính công huyện để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch. 

Năm qua, Chi nhánh tiếp nhận hơn 5.0000 hồ sơ đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nội dung xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ giao dịch đảm bảo. Trong đó, giải quyết trước và đúng hạn 4.000 hồ sơ. Số còn lại đang trong giai đoạn công khai hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cấp xã hoặc do người sử dụng đất chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định. 

Duy Huy 

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...