Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

Thứ 4, 13.01.2021 | 08:49:40
59 lượt xem

Chúng ta đều biết rằng trong môi trường xã hội mà trẻ sống, học tập và phát triển, bên cạnh các mặt tác động tốt vẫn tồn tại các yếu tố có thể gây nguy hại đến sự phát triển nhân cách của trẻ. Bởi vậy rất cần sự phối, kết hợp, quan tâm đúng cách của nhà trường, gia đình và cộng đồng. Đây cũng chính là vấn đề được đưa ra tại buổi tập huấn “Trường mầm non phối hợp với cha mẹ trẻ nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ” do Phòng giáo dục và đào tạo huyện Kiến Xương tổ chức.

Tại buổi tập huấn thông qua hình thức trực tuyến các đại biểu tham dự và toàn thể các cán bộ giáo viên của các trường mầm non trên địa bàn huyện Kiến Xương đã được truyền đạt các nội dung: Cơ sở khoa học về sự phối hợp giữa trường mầm non với gia đình để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ;

Mục đích, nội dung, ý nghĩa của sự phối hợp giữa trường mầm non và gia đình; phương pháp và hình thức huy động cộng đồng tham gia vào chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; một số mô hình gắn kết giữa gia đình và cộng đồng trong việc chăm sóc giáo dục trẻ…

Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc nuôi dưỡng, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục mầm non.

  Tố Uyên

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...