UBND tỉnh Thái Bình nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm

Thứ 4, 19/10/2022 | 00:00:00
502 lượt xem

Chiều 19/10, đồng chí Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Thái Bình.

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Thái Bình.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 - 2025 của tỉnh Thái Bình được xây dựng dựa trên cơ sở các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030. Kết quả của lập kế hoạch sử dụng đất cho thấy đến năm 2025, tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 158.461 ha, trong đó, đất nông nghiệp giảm gần 5.900 ha, đất phi nông nghiệp tăng hơn 5.800 ha so với năm 2020. 

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cần tiếp tục điều chỉnh, rà soát lại các nội dung liên quan đến kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025. Trong đó, đất dành cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, du lịch, thương mại - dịch vụ; đất cho phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn; các loại đất chuyên dùng khác cần được xem xét và tính toán cho hợp lý trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn và từng năm, đảm bảo tính hợp lý.

Thúy Quỳnh

  • Từ khóa
Trao huy hiệu Đảng đợt 3-2
Trao huy hiệu Đảng đợt 3-2

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay, Đảng bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...