ASEAN xây dựng Khung quy định hành lang đi lại

Thứ 6, 22.01.2021 | 09:01:22
199 lượt xem

Hôm 22/1, tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, các bộ trưởng đã thông qua quyết định thành lập Nhóm đặc trách xây dựng Khung quy định hành lang đi lại ASEAN và các quy trình hoạt động nhằm hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.

Nhóm đặc trách này sẽ do Indonesia chủ trì và dự kiến hoàn thành xây dựng khung quy định ngay trong quý I năm nay. Indonesia là nước đưa ra đề xuất về việc thiết lập hành lang đi lại giữa các nước ASEAN để ứng phó với đại dịch COVID-19. Hành lang sẽ tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế trong ASEAN và giúp hồi sinh các hoạt động kinh tế mà không phải hy sinh những khía cạnh về sức khỏe.

Ngoài việc đạt được nhất trí về xây dựng hành lang đi lại chung, ASEAN cũng đã nhận được gần 13,6 triệu USD từ việc phân bổ lại các quỹ hợp tác và từ các nước đối tác đóng góp cho Quỹ ứng phó COVID-19 của khối. Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực ngăn chặn đại dịch hiện nay.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...