UBND tỉnh Thái Bình nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Thứ 4, 23/11/2022 | 00:00:00
707 lượt xem

Sáng ngày 22/11, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các ngành Công thương, Nội vụ, Khoa học - Công nghệ và Công an tỉnh báo cáo một số nội dung quan trọng. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lãnh đạo UBND tỉnh dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các ngành Công thương, Nội vụ, Khoa học - Công nghệ và Công an tỉnh báo cáo một số nội dung quan trọng

Tại cuộc họp, đại diện Sở Công thương đã báo cáo Phương án xử lý cụm công nghiệp do cấp huyện quản lý; Sở Nội vụ Báo cáo Kế hoạch biên chế 2022-2026, cơ cấu tổ chức Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp; Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo dự thảo cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025; Công an tỉnh Báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng. 

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận tham gia ý kiến vào từng nội dung các báo cáo, tờ trình cụ thể trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương mình. Đặc biệt là những nội dung còn có những vướng mắc cần phải được làm rõ, những vấn đề chưa phù hợp cần phải được điều chỉnh, bổ sung. Nhất là những nội dung liên quan đến Kế hoạch biên chế 2022-2026, cơ cấu tổ chức Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp. Quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 Kết luận cuộc họp, đối với nội dung Báo cáo tình hình đầu tư hạ tầng và phương án xử lý các cụm công nghiệp do UBND cấp huyện quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần phải xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương về căn cứ pháp lý để thực hiện sớm. Về việc thí điểm thực hiện chuyển giao một cụm công nghiệp xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương này. Về Báo cáo Kế hoạch biên chế 2022-2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các phương án như đề xuất của Sở Nội vụ. Tuy nhiên cũng cần làm rõ thêm một số nội dung về đối tượng, chỉ tiêu.

Video: 112222_OTHAN1.mp4

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với các nội dung về cơ cấu tổ chức Sở Y tế như phương án đã trình. Về Báo cáo dự thảo cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025, đồng chí đề nghị cần phải nghiên cứu, bổ sung và làm rõ hơn về phạm vi, đối tượng để tạo được sự lan tỏa trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất thông qua Báo cáo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng như đề xuất. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các đơn vị chủ trì tiếp thu, tổng hợp và khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, kế hoạch để trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt theo đúng quy định./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát

Hôm nay (20/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 21 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, chất vấn và trả lời chất...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...