Bãi bỏ một số văn bản về phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 3, 31/10/2023 | 15:00:00
1,352 lượt xem

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Quyết định nêu rõ, bãi bỏ Quyết định số 447 ngày 1-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19. Đồng thời, bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cụ thể: Bãi bỏ 20 Quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19;  Bãi bỏ 13 Công văn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Bãi bỏ 4 Công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Bãi bỏ 8 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ./.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...