Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số

Thứ 3, 30/11/2021 | 00:00:00
1,088 lượt xem

Chiều 30/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số. Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuệ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh dự hội nghị.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số -  điểm cầu tỉnh Thái Bình

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thực hiện chiến lược về Chuyển đổi số quốc gia. Đây là điều kiện thuận lợi để Việt Nam chủ động khai thác triệt để các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ mang lại và bứt phá vươn lên. Góp phần tăng năng suất lao động, chuyển đổi mô hình hoạt động, kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia. 

Tại hội nghị đại biểu các Bộ, ngành TW và các tỉnh, thành phố đã luận về các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch và chính sách cụ thể để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số yêu cầu  các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân phải nỗ lực không ngừng, tự đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực

Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Một trong những quan điểm của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là phát triển nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phải đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn với hội nhập quốc tế, để cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững, phát triển kinh tế số, xã hội số, coi đây là nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19. Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân phải nỗ lực không ngừng, tự đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và thu hút đầu tư chất lượng cao. Thủ tướng cho rằng chuyển đổi số là cuộc cách mạng về thể chế. Thể chế cần đi trước một bước và được điều chỉnh linh hoạt để chấp nhận những cái mới như công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình mới. Chỉ có đổi mới sáng tạo, Việt Nam mới thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. 

Ở cấp độ quốc gia, chuyển đổi số là chuyển đổi chính phủ số, kinh tế số và xã hội số quốc gia. Ở cấp độ địa phương là chuyển đổi sang chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn của địa phương đó. Do vậy, chuyển đổi số là nhiệm vụ cần sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ từ cấp TW đến địa phương.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thái Thụy
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thái Thụy

Chiều 5/8, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và đoàn Đại biểu HĐND huyện Thái Thụy, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc với cử tri các xã: Hòa An, Mỹ Lộc, Thái...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...