Đổi mới và nâng cao vai trò chi bộ trường học

Thứ 7, 19/10/2019 | 19:52:13
747 lượt xem

Huyện ủy Tiền Hải xác định nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong trường học là nhiệm vụ quan trọng, là giải pháp then chốt để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục toàn diện và tạo nguồn nhân lực cho xã hội.

Chi bộ trường tiểu học và THCS Bắc Hải, huyện Tiền Hải hiện có 39 đảng viên trong tổng số 52 cán bộ, giáo viên. Theo bà Mai Thị Thúy - Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng trường tiểu học và THCS Bắc Hải, ngay từ khi sáp nhập, nhà trường đã tạo được đồng thuận và ổn định tư tưởng cán bộ đảng viên, giáo viên. Thực tế đã chứng minh, chi bộ mạnh sẽ phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các hoạt động của nhà trường, có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục. 

Bà Mai Thị Thúy - Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng trường tiểu học và THCS Bắc Hải :Chúng tôi có tỷ lệ đảng viên đông, tuổi đời trẻ nên công việc của nhà trường, các đảng viên chi bộ đều phát huy được vai trò tích cực, công việc nhà trường cũng thuận lợi.Hiện nay huyện Tiền Hải có khoảng 100 chi bộ trường học, tỷ lệ đảng viên bình quân chung toàn ngành giáo dục đạt trên 60%. Để khắc phục tình trạng "thiếu lửa" trong sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, trọng tâm được các chi bộ trường học ở Tiền Hải quan tâm lãnh đạo là đổi mới chất lượng sinh hoạt, lựa chọn vấn đề, nội dung sinh hoạt phù hợp gắn với kế hoạch dạy học và thực hiện quy chế chuyên môn. Đồng thời quan tâm chú trọng tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp Đảng viên mới. Tiền Hải phấn đấu đến 2020 đảng viên trong ngành giáo dục bình quân đạt 70% trở lên - Đây là tỷ lệ không dễ đạt được với một số chi bộ, nhất là khi đang thiếu giáo viên. 

Ông Đặng Ngọc Dương - Bí thư chi bộ trường THCS Nam Hà, huyện Tiền Hải: Có những giáo viên chúng tôi chỉ hợp đồng thời vụ cho nên đó không phải nguồn phát triển đảng viên trong nhà trường. Thực tế phát triển đảng viên trong trường học chủ yếu căn cứ vào nguồn đoàn viên. Được bổ sung giáo viên là đoàn viên đó là thuận lợi nhất. Nếu như bổ sung thêm giáo viên từ đó chúng tôi có nguồn phát triển đảng viên.Bà Mai Thị Thúy - Phó bí thư chi bộ trường tiểu học và THCS Bắc Hải, huyện Tiền Hải: Chúng tôi muốn Đảng ủy địa phương tiếp tục có quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn, khơi gợi nguồn phát triển Đảng viên trong những năm tiếp theo.Có thể thấy, quá trình xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở các trường học giúp cho ngành giáo dục rút ra được những kinh nghiệm. Trong đó cần nâng cao vai trò lãnh đạo của các chi bộ, phát huy tinh thần gương mẫu và vai trò đảng viên, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ đảng viên, giáo viên có bản lĩnh chính trị, là tấm gương tự học và sáng tạo để học sinh noi theo. Từ đó giúp các trường học hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng giáo dục./.

Ninh Thanh

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...