Có thêm 64 doanh nghiệp được cấp chứng nhận đầu tư

Thứ 4, 08/03/2023 | 00:00:00
347 lượt xem

Tập trung cao nhất cho công tác xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là cải cách về thủ tục, tiếp cận đất đai, mặt bằng. Đó là những giải pháp đang được tỉnh Thái Bình tập trung thực hiện để thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế để thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Tính đến hết tháng 2/2023 đã cấp đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 64 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 333 tỷ đồng. Trong đó có 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, dự án đầu tư nhà máy gia công cơ khí và nhà máy may xuất khẩu của 3 nhà đầu tư Liên doanh Hồng Kong - Việt Nam - Nhật Bản với tổng vốn đầu tư 4 triệu USD. 

Cũng trong 2 tháng qua, toàn tỉnh Thái Bình xác nhận doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 162 doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp là 38 doanh nghiệp. 

 Hữu Phước

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...