Đảm bảo an toàn phòng cháy để ổn định sản xuất

Thứ 6, 23/09/2022 | 00:00:00
105 lượt xem

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty TNHH may Hưng Nhân chưa để xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động và cháy, nổ. Đó là thành công của đơn vị này và điều này được bắt nguồn từ việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Công ty TNHH may Hưng Nhân chưa để xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động và cháy, nổ

Luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công nhân viên để nhận thức, ý thức được về công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và PCCC trong nhà máy. Đây là biện pháp tốt nhất bởi chỉ khi nào tất cả mọi người đều thực hiện tốt thì mới tránh được rủi ro và chỉ cần một người không thực hiện tốt thì tai nạn, rủi ro sẽ đến bất cứ lúc nào. Từ nhà máy đến từng tổ sản xuất đều có quy định nghiêm cấm hút thuốc lá, thuốc lào hoặc dùng lửa trong nhà máy dưới mọi hình thức. Do đó, công tác tuyên truyền, giáo dục vẫn là biện pháp quan trọng nhất, còn hình thức đào tạo và trang thiết bị chỉ là biện pháp phòng ngừa. 

Từ việc quán triệt về ý thức, giáo dục, huấn luyện hàng năm cộng với công tác tuyên truyền đa dạng thông qua các khẩu hiệu, thông điệp về PCCC đã tác động trực tiếp tới ý thức của người lao động trong tuân thủ quy trình sản xuất, nội quy sản xuất và đặc biệt là công tác PCCC trong nhà máy. Công ty TNHH may Hưng Nhân cũng luôn xác định phải coi trọng lực lượng chữa cháy tại chỗ, phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa ban đầu là cơ bản nhất, trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...