Đa dạng hóa sản phẩm để ổn định sản xuất

Thứ 6, 03/12/2021 | 00:00:00
545 lượt xem

Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường là một trong những giải pháp giúp Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Tiền Phong duy trì sản xuất, kinh doanh ổn định.

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Tiền Phong đa dạng hóa sản phẩm để ổn định sản xuất

Trước sự cạnh tranh khốc liệt của sản phẩm gạch tuynel, doanh nghiệp chủ động điều chỉnh giảm sản lượng; mở rộng quy mô sản xuất gạch không nung, gạch lát ngoại thất cao cấp, gạch lát bóng sần giả đá, sản phẩm bê tông đúc sẵn, cột điện ly tâm các loại. 

Doanh nghiệp cũng bố trí, sắp xếp lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tối đa chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh. Chú trọng quan tâm cải thiện điều kiện làm việc của người lao động; Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Năm nay, doanh nghiệp phấn đấu doanh thu đạt 90 tỷ đồng.

Duy Huy

  • Từ khóa
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại huyện Đông Hưng

Tại hội trường UBND xã Chương Dương, đại biểu HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND huyện Đông Hưng tiếp xúc với cử tri các xã: Minh Phú, Chương Dương, Trọng Quan; Đông Xuân, Đông Quang, Đông Hoàng và Đông Dương....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...