Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép

Thứ 3, 05/10/2021 | 00:00:00
725 lượt xem

3 tháng cuối năm Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong doanh nghiệp, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh. Đây được xem là nhiệm vụ hàng đầu mà các doanh nghiệp trong hiệp hội quan tâm ưu tiên để thực hiện mục tiêu kép trong điều kiện bình thường mới hiện nay.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nổi giữa cấp ủy, chính quyền với doanh nghiệp

Hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nổi giữa cấp ủy, chính quyền với doanh nghiệp, làm tốt vai trò phản biện trong việc tham gia xây dựng chính sách có liên quan đển sản xuât kinh doanh của doanh nghiệp. Tuyên truyền vận động cộng đồng doanh nghiệp thực hiện nghiêm các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của tỉnh trong sản xuất kinh doanh. Thường xuyên nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, chủ động tổng hợp các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để báo cáo, để xuất kiến nghị với UBND tỉnh, các cấp, các ngành tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc một cách thực chất, giúp các doanh thích ứng với điều kiện bình thường mới. 

Hiệp hội tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua doanh nghiệp Thái Bình thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả

Hiệp hội lên kế hoạch tập huấn quy trình chuyển đổi số và xây dựng các định hướng phát triển, chiến lược sản xuất kinh doanh trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua doanh nghiệp Thái Bình thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp đạt từ 2 con số trở lên./.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát
Phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát

Hôm nay (20/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 21 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, chất vấn và trả lời chất...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...