Chủ động phòng chống dịch COVID-19

Thứ 3, 14.09.2021 | 00:00:00
136 lượt xem

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, các doanh nghiệp tại Thái Bình luôn coi trọng và có nhiều biện pháp thực hiện phòng, chống dịch, đảm bảo sản xuất ổn định.

Tạo moi trường sáng, xanh và thông thoáng để người lao động có sức khỏe tốt khi làm việc

Công ty TNHH Phú Tồn, huyện Thái Thụy cũng như các doanh nghiệp khác đóng quân trên địa bàn, để ổn định sản xuất công ty yêu cầu toàn bộ công nhân thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Thành lập tổ tuyên truyền về tình hình dịch bệnh để tuyên truyền hàng ngày cho người lao động; chia bữa ăn ca làm ba khoảng thời gian để thực hiện đảm bảo giãn cách cho người lao động; điều tra dịch tễ nếu người lao động có biểu hiện ho, sốt và bố trí cách ly tại nhà hoặc cơ sở y tế; xây dựng kế hoạch diễn tập phòng chống dịch bệnh và lên phương án đảm bảo cơ sở vật chất phòng thủ khi có công nhân lao động bị mắc bệnh...

Nhờ các biện pháp phòng chống dịch đã giúp đơn vị duy trì sản xuất ổn định trong thời gian qua. Hiện trung bình mỗi tháng công ty xuất gần 200 nghìn sản phẩm đi Châu Âu và Châu Mĩ. Đảm bảo việc làm cho gần 800 lao động với mức thu nhập bình quân 6,5 triệu -7 triệu đồng/người/tháng. 

                                     Tố Uyên

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...