Khai thác thị trường nội địa để duy trì sản xuất

Thứ 3, 24.08.2021 | 00:00:00
229 lượt xem

Trong bối cảnh thị trường xuất khẩu của các sản phẩm xây dựng chưa thực sự hồi phục, để duy trì sản xuất và thu nhập ổn định cho người lao động, tránh tồn kho sản phẩm thì nhiều doanh nghiệp đang hướng đến thị trường nội địa.

Kiểm tra chất lượng sản phẩm tại dây chuyền sản xuất gạch men tại Nhà máy gạch men Mikado

Với đặc thù dây truyền khép kín phải vận hành liên tục, không thể cắt giảm lao động như các ngành nghề khác. Trong khi đó thì hàng hóa sản xuất ra tiêu thụ chậm, thị trường xuất khẩu chưa thể hồi phục. Đó là khó khăn chung của nhiều doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

 8 tháng qua, Nhà máy gạch men Mikado sản xuất gần 10 triệu m2 gạch men ốp, lát các loại. Trong đó trên 5 triệu m2 đã được tiêu thụ trong thị trường nội địa, đạt doanh thu trên 350 tỷ đồng. Như vậy còn khoảng 4 triệu m2 sản phẩm tồn kho. Với công suất như hiện nay, nếu thị trường xuất khẩu chưa khởi sắc trở lại, đặc biệt là các thị trường tuyền thống, thì dự kiến sản lượng tồn kho của Nhà máy gạch men Mikado tiếp tục tăng. 

Vì vậy để duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động thì ngoài việc giảm sản lượng xuống 20%, giải pháp hướng đến các nhóm sản phẩm gạch men mà nhu cầu tiêu thụ trong thị trường nội địa cao đang được Nhà máy gạch men Mikado đặc biệt quan tâm./. 

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Hôm nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Thi đua khen thưởng và Dự án Luật Điện ảnh sửa đổi
Hôm nay, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự án Luật Thi đua khen thưởng và Dự án Luật Điện ảnh sửa đổi

Hôm nay 28/10, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi và dự án Luật Điện ảnh sửa đổi. Dự tại điểm cầu Thái Bình có ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Trung ương...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...