Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch

Thứ 5, 12.08.2021 | 00:00:00
272 lượt xem

Dịch Covid-19 gây những thiệt hại nặng nề đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Trước thực tế này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tham mưu các bộ ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23 năm 2021 thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch. Tại Thái Bình, các chính sách này đang được triển khai có hiệu quả.

Công nhân Công ty TNHH May Texhong Thái Bình làm việc khi Dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp

Dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp khiến việc sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH May Texhong Thái Bình gặp không ít khó khăn. Nhờ chính sách hỗ trợ do BHXH Việt Nam triển khai, với hơn 3.500 lao động, công ty được giảm số tiền đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gần 80 triệu đồng/tháng. 

Ông Liu Yong Gang, Giám đốc hành chính nhân sự, Công ty TNHH May Texhong Thái Bình 

Khi được giảm tiền đóng bảo hiểm thì chúng tôi rất mừng. Đây là sự quan tâm kịp thời của Đảng, Nhà nước và các đơn vị liên quan. Đối với khoản tiền này doanh nghiệp dùng sao cho thích hợp như mua buồng khử khuẩn và vitamin cho công nhân để tăng cường sức đề kháng.  

Để hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch, có 3 chính sách liên quan trực tiếp đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam gồm: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 

Người lao động gặp khó khăn do đại dịch đến liên hệ với Bảo hiểm xã hội

Đến nay, Thái Bình đã có trên 2.500 đơn vị sử dụng lao động với hơn 150.000 lao động được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tương đương số tiền 3,4 tỷ đồng được sử dụng phục vụ công tác phòng chống dịch cho người lao động. 

Đã có hơn 150.000 lao động được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ông Bùi Thái Mạnh - Trưởng phòng Quản lý thu, BHXH tỉnh Thái Bình 

Người sử dụng lao động lập danh sách đơn vị gửi lên, chúng tôi sẽ xác nhận danh sách người lao động trong đơn vị này đang tham gia BHXH đến thời điểm được hưởng. Đối với ngành chúng tôi đã chỉ đạo thực hiện xác nhận danh sách ngay trong ngày làm việc để rút ngắn thời gian cho người lao động, người sử dụng lao động.   

Ông Trần Thiên Thai - Phó giám đốc BHXH tỉnh Thái Bình 

Thời gian tới, BHXH tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cũng như BHXH các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp có ảnh hưởng do dịch Covid-19 chứ không chờ các doanh nghiệp tự rà soát. Chúng tôi cũng có văn bản xin ý kiến Sở Tài chính cũng như UBND Thành phố xác định 1 số đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước để tiếp tục thông báo giảm mức đóng vào quỹ TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.   

Ngành BHXH cũng tạo điều kiện thuận lợi để người lao động, người sử dụng lao động được nhận hỗ trợ một cách sớm nhất, kịp thời nhất mà vẫn đảm bảo đúng quy định, góp phần vượt qua các tác động tiêu cực của đại dịch, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.  

Hà My

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...