Thực hiện tốt diễn tập phòng chống dịch tại doanh nghiệp

Thứ 4, 28.07.2021 | 00:00:00
268 lượt xem

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp cơ bản được kiểm soát. Hầu hết các doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch của tỉnh.

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình diễn tập phòng chống dịch Covid-19

Các sở ban ngành đã ban hành nhiều kế hoạch về việc tổ chức diễn tập phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, xây dựng khu kịch bản hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức diễn tập phương án phòng chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại doanh nghiệp. 

Đến ngày 23/7 đã có 4 huyện, thành phố tổ chức diễn tập điểm tại các doanh nghiệp trên địa bàn là thành phố, Vũ Thư, Đông Hưng, Kiến Xương. Các huyện còn lại lựa chọn hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng kịch bản và tổ chức diễn tập trước ngày 31/7 năm 2021 đối với các doanh nghiệp còn lại trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở hướng dẫn khung kịch bản mẫu, kinh nghiệm tổ chức diễn tập của các doanh nghiệp đã thực hiện, cần xây dựng và tổ chức diễn tập tại đơn vị mình và hoàn thành trong tháng 8 năm 2021.

Thúy Quỳnh

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...