Vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Thứ 2, 12/04/2021 | 00:00:00
284 lượt xem

Thời gian qua, tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp đã từng bước được khẳng định.

Là một đảng bộ trẻ mới được thành lập với 85 đảng viên, trung bình môi năm Đảng bộ công ty Nhiệt điện Thái Bình kết nạp được từ 10 đến 15 đảng viên mới, bằng số đảng viên mà các doanh nghiệp khác kết nạp trong cả nhiệm kỳ. Điều đó cho thấy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp đã được khẳng định.

Ông Tạ Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Thái Bình:

“Công ty có rất nhiều lợi thế trong việc phát triển lực lượng đảng viên mới, đến 70% cán bộ công nhân viên trong công ty trong độ tuổi trên dưới 30 tuổi. Chính vì vậy động lực phấn đấu phát triển của công nhân viên cũng rất lớn. Nguồn quần chúng rất dồi dào bổ sung cho lực lượng đảng viên trong thời gian sắp tới.”


Công nhân sản xuất tại Công ty cổ phần gốm sứ Long Hầu

Vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp được phát huy, hầu hết đảng viên đều nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đó là chất xúc tác để thu hút, tập hợp quần chúng tự rèn luyện phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của đảng.

Ông Nguyễn Quốc Phòng - Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần gốm sứ Long Hầu:

“Vai trò của Đảng bộ cũng được đánh giá cao tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh công ty. Nên trong thời gian qua công tác kết nạp đảng viên mới của chúng tôi được quan tâm thông qua đoàn thể quần chúng, các đoàn viên, các hội viên quần chúng tham gia rất tích cực vào tìm nguồn giới thiệu người đi học cảm tình và kết nạp Đảng.”


Xưởng sản xuất của Công ty TNHH sứ Minh Long

Thực tiễn cho thấy các tổ chức Đảng đã và đang từng bước phát huy được vai trò, vị trí và có đóng góp nhất định vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Các cấp ủy Đảng đã tích cực tuyên truyền, giáo dục cán bộ công nhân viên, người lao động của doanh nghiệp chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời góp phần bảo đảm điều tiết hài hòa giữa 3 lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Ông Hoàng Văn Chín - Giám đốc Công ty TNHH sứ Minh Long:

“Mong muốn của ban lãnh đạo công ty là trong năm nay sẽ tổ chức thành lập chi bộ Đảng để giúp lãnh đạo, cán bộ công nhân công ty có đường hướng, phương hướng hoạt động quản lí công ty cũng như chỉ đạo sản xuất hiệu quả hơn.”


Doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc với số lượng nhân công trẻ dồi dào

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp phát triển. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào có tổ chức Đảng thì các tổ chức đoàn thể cũng hoạt động tốt hơn, sản xuất kinh doanh thuận lợi, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc.

Hữu Phước

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...