Đột phá tư duy ở doanh nghiệp trẻ

Thứ 6, 09/04/2021 | 00:00:00
259 lượt xem

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong năm 2021, đón đầu làn sóng kinh tế mới phát triển vượt bậc, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thái Bình và Câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp tỉnh tổ chức chương trình huấn luyện Đột phá tư duy.

Chương trình huấn luyện Đột phá tư duy

Đại diện hơn 200 doanh nghiệp tham gia chương trình đã được tiến sĩ Lê Thẩm Dương phổ biến, cập nhật những kiến thức về hệ giá trị và tư duy con người để định nghĩa thành công, xây dựng sơ đồ dẫn đến thành công của cá nhân, doanh nghiệp. Hướng dẫn đột phá tư duy bằng cách hiểu quy luật bộ não để áp dụng trong kinh doanh, bán hàng. 

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương phổ biến, cập nhật những kiến thức về hệ giá trị và tư duy con người để định nghĩa thành công, xây dựng sơ đồ dẫn đến thành công của cá nhân, doanh nghiệp

Qua nội dung tập huấn, các đại biểu cũng hiểu thêm được về những nguyên tắc của con người có tư duy đột phá, phân tích các hành động chiến lược, cung cấp công cụ phân tích năng lực làm việc. Từ đó, doanh nghiệp đưa ra những hướng đi mới trong chiến lược kế hoạch kinh doanh, nâng cao doanh thu, hiệu quả sản xuất.

Hà My

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...