Hình thức và quy trình lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại tại Thái Bình

Thứ 2, 27.07.2020 | 21:32:20
1,034 lượt xem

Chiều 27-7, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo triển khai Nghị định số 25 ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tại cuộc họp ngày 7/7/2020 về việc tháo gỡ một số khó khăn trong công tác phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Sở Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng quy trình triển khai các dự án phát triển nhà ở với 3 hình thức theo gợi ý của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng và ý kiến phân tích của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thống nhất với 2 phương pháp tổ chức thực hiện. Hình thức thứ nhất là hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo như đề xuất của Sở Xây dựng và hình thức thứ 2 là tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo Nghị định 25 có kèm theo điều kiện.

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh văn bản hóa kết luận của buổi làm việc, thông báo công khai cho UBND các huyện, thành phố và các nhà đầu tư được phép lựa chọn để thực hiện đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Cao Biền

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...