Hình thức và quy trình lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại tại Thái Bình

Thứ 2, 27.07.2020 | 21:32:14
303 lượt xem

Chiều 27-7, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo triển khai Nghị định số 25 ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tại cuộc họp ngày 7/7/2020 về việc tháo gỡ một số khó khăn trong công tác phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Sở Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng quy trình triển khai các dự án phát triển nhà ở với 3 hình thức theo gợi ý của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng và ý kiến phân tích của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thống nhất với 2 phương pháp tổ chức thực hiện. Hình thức thứ nhất là hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo như đề xuất của Sở Xây dựng và hình thức thứ 2 là tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư theo Nghị định 25 có kèm theo điều kiện.

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giao Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh văn bản hóa kết luận của buổi làm việc, thông báo công khai cho UBND các huyện, thành phố và các nhà đầu tư được phép lựa chọn để thực hiện đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Cao Biền

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...