Công bố kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Thứ 3, 07.07.2020 | 00:00:00
1,472 lượt xem

Sáng nay (07/7), đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị công bố kết luận thanh tra theo quyết định số 1156 ngày 16 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh.

hội nghị công bố kết luận thanh tra theo quyết định số 1156 ngày 16 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thái Bình

Các đại biểu tai hội nghị đã nghe kết luận thanh tra theo quyết định số 1156 của Chủ tịch UBND tỉnh về thanh tra trách nhiệm của các sở ngành, đơn vị trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư và cho thuê đất đối với Dự án đầu tư nhà máy sản xuất các sản phẩm hoạt hình thông minh cho trẻ em phục vụ xuất khẩu tại CCN Thụy Sơn, huyện Thái Thụy và Dự án đầu tư nhà máy sản xuất giày dép tại CCN Đông La, huyện Đông Hưng.

CCN Đông La, huyện Đông Hưng

Kết luận tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh: Cuộc thanh tra là cần thiết, được tiến hành theo kế hoạch và trình tự, thủ tục pháp luật quy định, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, khách quan, đã xem xét đến tình hình thực tế của địa phương, doanh nghiệp tại thời điểm chấp thuận chủ trương đầu tư. Quá trình thanh tra đã chỉ ra nhiều hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực được thanh tra, góp phần phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong quá trình áp dụng pháp luật. Qua đó giúp các ngành, địa phương, doanh nghiệp nhận thức được các lỗi vi phạm và có hướng khắc phục.

Trên cơ sở đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận đề nghị các ngành, địa phương, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các nội dung của kết luận thanh tra. Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà kết luận đã chỉ ra và tập trung xử lý các kiến nghị của đoàn thanh tra. Kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định. Các sở ngành địa phương tập trung tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, bảo đảm mục tiêu, chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh. Tuy nhiên cũng phải bảo đảm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư tham mưu giúp UBND tỉnh chấn chỉnh công tác thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án bảo đảm đúng theo quy định. Sở Công thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, TP tiến hành rà soát tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh về tính chất ngành nghề trong các CCN. Trước mắt tiến hành rà soát, điều chỉnh về tính chất ngành nghề của CCN Thụy Sơn và CCN Đông La, hoàn thành trước ngày 15/8/2020. Đề nghị nhà đầu tư thực hiện nghiêm các nội dung kết luận thanh tra, chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Giao cho thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, thực hiện công khai và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Phạm Ngọc

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...