Chủ động nguyên liệu duy trì sản xuất

Thứ 3, 26.05.2020 | 16:49:26
91 lượt xem

Ngay từ khi bùng phát dịch Covid-19 tại Trung Quốc, Công ty TNHH Creative Source Việt Nam đã chủ động nhập tối đa nguồn nguyên liệu để duy trì sản xuất ổn định trong suốt thời gian từ đầu năm đến nay.

Công ty TNHH Creative Source Việt Nam vẫn duy trì sản xuất ổn định trong suốt thời gian từ đầu năm đến nay

Công ty TNHH Creative Source Việt Nam đóng tại cụm công nghiệp Minh Lãng, huyện Vũ Thư, là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với hoạt động là sản xuất và gia công giày. Năm 2019, Công ty sản xuất được hơn 2.400.000 đôi giày, doanh thu đạt gần 31,5 triệu USD. Hiện Công ty đang tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. 

Tuy duy trì sản xuất ổn định từ đầu năm đến nay song do phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu nên doanh nghiệp này cũng đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới. Dự kiến Công ty chỉ có thể đảm bảo sản xuất bình thường đến hết tháng 6/2020 nếu tình hình xuất khẩu không được cải thiện./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...