Hơn 1000 doanh nghiệp đề nghị gia hạn nộp thuế

Thứ 4, 29.04.2020 | 09:32:36
166 lượt xem

Theo thống kê của Tổng cục thuế, tính đến hết ngày 25/4, cả nước có tổng cộng trên 41.000 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, với tổng số tiền gia hạn là hơn 6.700 tỷ đồng.

Đến hết ngày 25/4/2020 cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận trên 1.300 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó doanh nghiệp, tổ chức là 1.200, cá nhân là 100. Như vậy số liệu lũy kế tính đến hết ngày 25/4/2020, cả nước có tổng cộng trên 41.000 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, trong đó, số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 40.848, số cá nhân đề nghị gia hạn là 353.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 25/4 là 6.748 tỷ đồng, trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 6.741 tỷ đồng, gia hạn đối với cá nhân là 7 tỷ đồng.

Theo TTXVN

  • Từ khóa
 Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên khối Doanh nghiệp

Quan tâm hơn nữa công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp. Nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đây là một trong những...