Gỡ nút thắt về nguồn nhân lực

Thứ 5, 28.11.2019 | 15:07:44
133 lượt xem

Trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập Quốc tế diễn ra mạnh mẽ với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, công ty cổ phần Nicotex Đông Thái, huyện Thái Thụy đã xác định: Muốn tồn tại, phát triển, cần có chiến lược, giải pháp cụ thể.

Là một công ty sản xuất các sản phẩm thuốc trừ sâu, trừ bệnh… phục vụ sản xuất nông nghiệp, có những thời điểm công ty cổ phần Nicotex Đông Thái, xã Đông Cơ huyện Tiền Hải phải đứng trước những thách thức, khó khăn về nguồn nhân lực tại chỗ, thị trường tiêu thụ sản phẩm… Song nhờ những giải pháp cụ thể lựa chọn, tuyển lao động tại các địa phương vùng nông thôn, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm… Nên công ty cổ phần Nicotex Đông Thái đã tìm được hướng đi, tập trung phát triển sản xuất, đảm bảo ổn định mức lương cho công nhân và các chế độ khác theo đúng quy định.

Chị Phạm Thị Hạnh - công nhân Công ty cổ phần Nicotex Đông Thái, xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải:Công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi đóng góp các bảo hiểm, rồi thực hiện các chế độ chính sách vì vậy hiện nay tôi đã gắn bó được 20 năm  rồi, tôi rất yên tâm vì đảm bảo các chế độ, tiền lương hàng tháng, công việc làm được thường xuyên...Hiện tại công ty cổ phần Nicotex Đông Thái đã tháo gỡ được bài toán khó về nguồn nhân lực lao động; đã tuyển dụng và thu hút được hàng trăm lao động từ các địa bàn nông thôn vào làm, với mức lương bình quân 6 - 7 triệu đồng/ 1 người/ 1 tháng. Thị trường đã được mở rộng trải dài từ Bắc đến Nam. Sản lượng hàng năm, công ty sản xuất trên 1000 tấn sản phẩm, tương ứng với 60 triệu đơn vị sản phẩm.

Ngoài việc đảm bảo giải quyết việc làm thường xuyên và ổn định thu nhập cùng các chế độ được hưởng theo quy định cho người lao động, công ty cổ phần Nicotex Đông Thái còn đảm bảo tốt nghĩa vụ đóng góp hàng năm cho nhà nước với 3 tỷ đồng/ 1 năm. 

Ông Nguyễn Duy Tùng - Giám đốc công ty cổ phần Nicotex Đông Thái, xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải:  Bên cạnh định hướng của công ty mẹ thì bây giờ các công ty thị trường bên ngoài, công ty siêu nhỏ, nhỏ ra đời rất nhiều nên sự cạnh tranh rất là khốc liệt. Để giải quyết vấn đề này thì công ty chúng tôi phải tìm những định hướng, những thuận lợi sẵn có của công ty để đầu tư cơ sở hạ tầng tốt nhất, thiết bị máy móc hiện đại nhất, sản phẩm tốt nhất để có sự cạnh tranh với các đối tác bên ngoài, để công ty phát triển bền vững...Đến thời điểm hiện tại, công ty tiếp tục đầu tư cải thiện dây chuyền sản xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, với 16 máy đóng gói tự động hiện đại khép kín, đã tăng năng suất, giảm chi phí trong quá trình sản xuất, giúp công ty khắc phục được khó khăn và đứng vững trong cơ chế thị trường.

Phương Duyên 

  • Từ khóa
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng
Tổng Bí thư: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng

Ngày 31/8, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có...